800. urodziny księżnej i klaryski

Choć była mężatką, zachowała dziewictwo. Choć była kobietą zamożną, żyła ubogo. To Błogosławiona Salomea – księżniczka piastowska i klaryska. W sobotę w Krakowie obchodzono jej 800. urodziny.

W uroczystej procesji, poprzedzonej Nieszporami, Traktem Królewskim przeniesiono jej relikwie z klasztoru klarysek do bazyliki franciszkanów, gdzie znajduje się jej grób.

„Chcemy wspólnie, poprzez tę modlitwę ponownie oddać Bogu należne miejsce, chwałę i cześć, prosząc naszą błogosławioną patronkę o siłę mężną do walki z grzechem i nie ustawanie pod Krzyżem Chrystusa, zjednoczony kraj, uleczenie ran, uwolnienie z kajdan wszelkiego zniewolenia, otwarte serce i dłonie dla słabych i zmęczonych, i zbawienie wieczne dla nas i każdego człowieka” – powiedział ordynariusz krakowskich franciszkanów o. Jarosław Zachariasz.

Po przybyciu procesji do bazyliki franciszkanów, kard. Franciszek Macharski przewodniczył mszy ku czci Błogosławionej. Wziął w niej udział również bp obrządku greckokatolickiego Benedykt Aleksiejczuk ze Lwowa. Bo – jak wyjaśnił przełożony klasztoru franciszkanów o. Stanisław Glista – „matka bł. Salomei – Grzymisława była Rusinką”.

W tym samym czasie w kościele sióstr klarysek, które z racji obowiązującej je klauzry nie mogą opuszczać murów klasztornych, kard. Stanisław Dziwisz sprawował drugą Eucharystię.

Metropolita krakowski w kazaniu przypomniał, że bł. Salomea odważnie wzięła sobie do serca słowa Chrystusa: <<sprzedajcie swoje mienie i rozdajcie ubogim>>, i że całkowicie poświęciła się Bogu.

Słowami bł. Salomei – duchowej matki polskich klarysek – życzył siostrom, aby zachowały pokój w Panu, miłowały się wzajemnie i były czyste oraz bez zarzutu.

„Tym testamentem przypomina nam [Salomea], że najważniejsza jest miłość wzajemna, która jest jak skarb, który się nigdy nie wyczerpuje” – przekonywał. I dodał: „Miłość potrzebna jest każdej wspólnocie: klasztornej, małżeńskiej, rodzinnej czy narodowej”.

Po uroczystościach bracia zamiast na urodzinowy tort zaprosili wiernych na kruche ciasteczka, upieczone przez siostry klaryski, które rozdawali przy drzwiach wyjściowych z świątyni.

W związku z 800-leciem urodzin bł. Salomei kilkanaście dni temu w klasztorze sióstr klarysek miała miejsce rekognicja doczesnych szczątków Błogosławionej, złożonych w czterech relikwiarzach (Rekognicja to potwierdzenie tożsamości relikwii i stwierdzenie prawdziwości dokumentów o tym świadczących – przyp. red.). Do komisji został zaproszony franciszkański lekarz br. Marcin Jelinek. Przy okazji pobrano relikwie do kolejnych relikwiarzy, na które od dawna czekają inni.

Bł. Salomea urodziła się w Krakowie około roku 1212. Była córką księcia krakowsko-sandomierskiego Leszka Białego i księżnej Grzymisławy. Została żoną księcia węgierskiego Kolomana. Po śmierci męża sprowadziła z Czech do Polski Zakon Ubogich Pań – zakon klarysek, do którego wstąpiła. Została pierwszą polską klaryską.

Jak podają biografowie, Salomea „żyła w zakonie jako pokorna pani, dając przykład cnót, czas poświęcając modlitwie, hojnie wspierając ubogich, wznosząc kościoły i reformując klasztory”.

Klaryska zmarła po ciężkiej chorobie 17 listopada 1268 roku w Skale pod Krakowem. Rok później, zgodnie z wolą zmarłej, przeniesiono jej ciało do Krakowa i pochowano w bazylice św. Franciszka z Asyżu. Franciszkanie bowiem sprawowali wówczas pieczę duchową nad książęcą rodziną.

Liturgiczne wspomnienie bł. Salomei obchodzone jest rokrocznie 19 listopada.

jms