Bracia Mniejsi: Sesja we Wronkach

5 listopada we Wronkach odbyła się sesja naukowa, związana ze zbliżającym się liturgicznym wspomnieniem błogosławionego Jana Dunsa Szkota, Patrona wronieckiego Wyższego Seminarium Duchownego.

Sympozjum dotyczyło nurtu nauczania, włączonego w tym roku w poczet błogosławionych Pańskich, papieża Jana Pawła II. Jako motyw przewodni przyjęto słowa pochodzące z listu apostolskiego Novo millennio ineunte: Czynić Kościół domem i szkołą komunii – oto wielkie wyzwanie…

Konferencję zainaugurował, wygłaszając słowo wstępne, Rektor seminarium ojciec dr Franciszek Chodkowski OFM, główny organizator tego wydarzenia. Moderatorem spotkania natomiast był ojciec Leonard Bielecki OFM. Sesję podzielono na dwie części. W pierwszej wystąpili: pani dr Małgorzata Chrząstowska z Wydziału Teologicznego UAM, przedstawiając referat o znakach czasu przełomu wieków, nawiązując do społecznej nauki Jana Pawła II oraz ojciec Kamil Paczkowski OFM, ukazując postać papieża jako ucznia i nauczyciela w szkole cierpienia. W drugiej części głos zabrali: siostra dr Gabriela Janikula ASC, dając wykład o świętości błogosławionego w kontekście wychowawczym oraz ksiądz mgr lic. Maciej Kubiak, proboszcz wronieckiej fary, który odniósł się do tematu kapłaństwa oraz nadziei i rozczarowań z nim związanych. W sympozjum wzięli udział także goście specjalni: Minister Prowincjalny ojciec dr Filemon Janka OFM, burmistrz Gminy i Miasta Wronki pan Mirosław Wieczór, Gwardian konwentu wronieckiego ojciec Bonus Dąbrowski OFM oraz prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Wronieckiej pan Paweł Bugaj. Sesję poprzedziło uroczyste nabożeństwo za zmarłych profesorów, pracowników, studentów i dobroczyńców seminarium, któremu przewodniczył ojciec Kamil Paczkowski OFM.

Za: www.franciszkanie.net