Bracia Mniejsi: Sympozjum naukowe o ojcu Władysławie Włodyce

Miłakowo jestem miejscem wielu wydarzeń religijnych, kulturalnych i naukowych. Miasto odwiedzają znani aktorzy, artyści, naukowcy i parlamentarzyści.

Ostatnimi czasy, 24 września 2017 roku odbyło się sympozjum naukowe, poświęcone franciszkaninowi o. Władysławowi Konstancjuszowi Włodyce, wieloletniemu duszpasterzowi w Miłakowie, który zapadł mocno w pamięć mieszkańców. Jego postawa skłoniła do pochylenia się nad jego życiem, co odzwierciedliło się w temacie sympozjum: „Życie i działalność duszpasterska o. Władysława Włodyki”.

Sympozjum zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie im. o. Wł. Włodyki przy współpracy franciszkanów z Miłakowa. Sympozjum rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie pod przewodnictwem ks. bpa prof. dra hab. Juliana Andrzeja Wojtkowskiego. W koncelebrze uczestniczyli o. Arkadiusz Mirosław Czaja – przełożony klasztoru oraz o. Honorat Henryk Rzepka – proboszcz. Ks. Biskup wygłosił homilię, w której pokrótce przypomniał także posługę o. Władysława. Po Mszy Świętej wszyscy udali się do kapliczki Jezusa Miłosiernego mieszczącej się przy ulicy noszącej imię o. Włodyki. Tam ks. Biskup wraz z Panią Senator Bogusławą Orzechowską, Prezesem Stowarzyszenia Danutą Jurczak i Radnym Powiatu Ostródzkiego Zbigniewem Zabłockim oraz o. Arkadiuszem Czają odsłonili tablicę upamiętniającą franciszkanina, na której umieszczono życiorys: „Śp. o. Władysław Konstancjusz Włodyka OFM. Urodził się 13 sierpnia 1906 roku w Różance w Diecezji Przemyskiej, zmarł 26 września 1995 roku w Alwerni. W życiu zakonnym przeżył 68 lat, w kapłańskim 64 lata. W 1926 roku wstępuje do Zakonu Braci Mniejszych – franciszkanów Prowincji Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie. Uwięziony przez okupanta niemieckiego 3 listopada 1939 roku i osadzony w więzieniu w Rzeszowie. W czasie II Wojny Światowej uratował od śmierci ponad 1000 osób. W latach 1948 do 1978 był Proboszczem Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie. Poświęcenia tablicy pamiątkowej dokonał 24 września 2017 roku ks. bp prof. dr hab. Julian Andrzej Wojtkowski. Fundatorzy tablicy Franciszkanie, Parafianie i Stowarzyszenie im. o. Władysława Włodyki”. Wykonawcą tablicy był Jan Stankiewicz z Ornety. Po odsłonięciu tablicy pamiątkowej wszyscy udali się do Miłakowskiego Domu Kultury na część naukową połączoną z otwarciem wystawy upamiętniającej życie o. Włodyki, która była dostępna przez kilka dni. W tym czasie wystawę licznie odwiedziły osoby związane z nauką, a także osoby duchowne, parlamentarzyści, politycy i mieszkańcy Miłakowa oraz z innych miejscowości, również młodzież szkolna z nauczycielami. Powyższa wystawa włącza się w upamiętnienie wielkich postaci Polski, a jednocześnie zawiera cel edukacyjny, szczególnie ważny dla dzieci i młodzieży.

Jednym z prelegentów sympozjum był ks. bp prof. Julian Wojtkowski. W swoim wykładzie poruszył aspekty historyczno-duszpasterskie, jak również odczytał wiersz autorstwa o. Włodyki. W czasie sympozjum zaprezentowano poezję o. Władysława połączoną z oprawą muzyczną zespołu młodzieżowego „Pace e Bene” z Miłakowa. Na koniec zaprezentowano film dokumentalny o ostatnich latach życia franciszkanina, które spędził w klasztorze na Alwerni. Sympozjum zakończyło się uroczystym błogosławieństwem Ks. Biskupa. Sympozjum poprowadzili: Danuta Jurczak i o. Arkadiusz Czaja.

Franciszkanie z Miłakowa

Za: www.franciszkanie.net