Bracia Mniejsi: Warsztaty dla przełożonych Konferencji Północnosłowiańskiej

W dniach 6-9 listopada br. w Domu Pielgrzyma w Górze Świętej Anny odbyły się warsztaty dla gwardianów i przełożonych z polskich prowincji Zakonu Braci Mniejszych. Doroczne spotkanie odbywało się pod hasłem „Rola przełożonego we wspólnocie zakonnej”.

Wśród zaproszonych prelegentów był o. dr Dobromir Jasztal OFM wicekustosz Kustodii Ziemi Świętej, który przedstawił temat „Prerogatywy, zadania i obowiązki przełożonego wspólnoty zakonnej – na podstawie dokumentów Kościoła i Zakonu”; psycholog, o. dr Mateusz Hinc OFMCap, który dotknął tematu „Relacje przełożony – podwładny z punktu widzenia psychologa i zakonnika”; a także Ks. Dariusz Bartocha SDB, który przedstawił zagadnienie „Programowania życia apostolskiego wspólnoty”. W program spotkania wpisana była wspólnotowa modlitwa, a codziennej Eucharystii przewodniczyli ministrowie prowincjalni poszczególnych prowincji.

Spotkanie było dobrą okazją do podjęcia współpracy między prowincjami oraz do wymiany doświadczeń. Jak zauważył organizator, sekretarz ds. Formacji i Studiów w Konferencji Północnosłowiańskiej Zakonu Braci Mniejszych, o. dr Hieronim Stypa OFM, współczesnym przełożonym potrzeba tej samej gorliwości o Kościół, która cechowała Jezusa, gdy wypędzał przekupniów ze świątyni (por. J 2,13-22), aby dzięki niej realizować w posłudze przełożeństwa służbę w sposób określony przez św. Pawła w Rz 12,3-13.

Za: www.franciszkanie.com