Bracia Mniejsi: Wybory Prezesa Lubelskiego Hospicjum

23 października 2012 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Podczas zebrania dokonano podsumowania trzechletniej kadencji dotychczasowego Zarządu oraz wyboru nowych władz Stowarzyszenia. Ponownie wybrano na prezesa Stowarzyszenia naszego współbrata o. dr Filipa Buczyńskiego. Do Zarządu weszli także p. Tomasz Berzyński, p. Grzegorz Dębiec, p. Mirosław Jasiński, p. Łucja Tokarska, p. Piotr Sendecki. Gratulujemy wyboru.

Za: www.franciszkanie.com