Buzek: rada świętego Tomasza z Akwinu minimum dla Europy

Były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Jerzy Buzek stwierdził 16 marca w Gnieźnie, że rada świętego Tomasza z Akwinu o potrzebie uznawania przez teraźniejszych dziedzictwa przeszłości stanowi ważną naukę dla współczesnej Europy.

Uczestniczący w obradach IX Zjazdu Gnieźnieńskiego polityk wygłosił referat zatytułowany „Europa bliżej obywateli”, w którym przypomniał, że „chrześcijaństwo stało się główną siłą kształtująca Europę”. Wspomniał też o idei solidarności, która – jak podkreślił – „jest produktem eksportowym, jaki Polska może wnieść do Europy”.

Mówiąc o wyzwaniach, przed jakimi stoją współcześni Europejczycy, odwołał się do żyjącego w XIII wieku wybitnego teologa dominikańskiego, który człowieka zdrowego rozsądku definiował jako tego, „kto działa w teraźniejszości tak, by wspierając się na doświadczeniu przeszłości, nie wstydzić się tego w przyszłości”

„Słowa Tomasza to minimum, jakie musimy nałożyć na nasze dzisiejsze działania. Tak mało, a tak wiele zarazem. Bo Europa, to nasza przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. A solidarność, to sposób, by te części połączyć ze sobą w jedno ekonomiczne i aksjologiczne dobro wspólne” – zaapelował były szef Parlamentu Europejskiego.

Zjazd Gnieźnieński rozpoczęła modlitwa trzech duchownych: katolickiego, prawosławnego i ewangelickiego. Jako katolicki kapelan zjazdu odmówił ją dominikanin o. Marek Pieńkowski. Podkreślając, że obrady mają charakter ekumeniczny, stwierdził zarazem, że „wspólnie chcemy budować jedną Polskę i jedną Europę”.

IX Zjazd Gnieźnieński obraduje pod hasłem „Europa obywatelska. Rola i miejsce chrześcijan”. Biorą w nim udział duchowni, politycy, ludzie nauki, kultury oraz przedstawiciele ruchów religijnych i organizacji charytatywnych z Polski i zagranicy. Obrady zakończą się 18 marca przyjęciem specjalnego przesłania do Europejczyków.

Współczesne Zjazdy Gnieźnieńskie nawiązują do spotkania w 1000. roku na gnieźnieńskim dworze Bolesława Chrobrego cesarza Ottona III i papieskich legatów, które zaowocowało utworzeniem w Gnieźnie pierwszej polskiej metropolii kościelnej z podległymi jej biskupstwami w Krakowie, Kołobrzegu i Wrocławiu.

Z inicjatywy byłego metropolity gnieźnieńskiego, arcybiskupa Henryka Muszyńskiego od kilkunastu lat odbywają się odnowione Zjazdy Gnieźnieńskie poświęcone debatom na temat kondycji duchowej Starego Kontynentu.

Za: www.dominikanie.pl