By lepiej poznać Błogosławionego Bronisława…

W Papieskim Sanktuarium Matki Bożej Skalnej w Castel Sant’ Elia, cała niedziela 18 marca była poświęcona sylwetce Błogosławionego Bronisława Markiewicza, Założyciela Zgromadzeń św. Michała Archanioła.

Jest to inicjatywa, która na terenie Włoch narodziła się właśnie w Papieskim Sanktuarium Matki Bożej Skalnej, a która – mamy nadzieję – rozpowszechni się i będzie kontynuowana w licznych domach zakonnych, parafiach, sanktuariach powierzonych naszemu Zgromadzeniu w wiceprowincji włosko-szwajcarskiej. Jej zadaniem jest przybliżenie i poznanie sylwetki Błogosławionego Założyciela Zgromadzeń Michalickich, a także jego głębokiej duchowości. Narodziła się i wpisała jako konkretny owoc przemyśleń w plan celebracji Roku Jubileuszowego Zgromadzeń św. Michała Archanioła, zapoczątkowany uroczyście 29 stycznia tego roku w dniu 100. rocznicy narodzin dla nieba ks. Bronisława Markiewicza.

W niedzielę 18 marca br., podczas wszystkich Mszy świętych, które były sprawowane w Bazylice św. Józefa (godz. 8.00, 9.30, 11.30, 16.00, 17.00 i 18.00), można było wysłuchać rozważań dotyczących życia bł. Bronisława Markiewicza i jego życia duchowego. Rozważania prowadził rektor Sanktuarium ks. dr Piotr Burek.

Pragniemy także podzielić się ważną informacją, a czynimy to wielką radością, że śpiew w czasie wszystkich celebracji eucharystycznych był animowany przez nowy zespół muzyczny, który powstał z inicjatywy ks. Piotra Burka, przełożonego domu zakonnego, i kleryków wspólnoty michalickiej w Papieskim Sanktuarium Matki Bożej Skalnej. W skład zespołu wchodzą klerycy: Tomasz Rożek, Paweł Zagórski i Kamil Walczyk. Ten akcent to także cicha nadzieja, że ich przykład, śpiew i postawa staną się małym ziarenkiem powołaniowym, które Jezus jako jedyny Mistrz, który wzywa i powołuje młodych, aby kroczyli za Nim, zapragnie i zechce zasiać na włoskiej ziemi w młodych sercach.

Sama inicjatywa spotkała się z bardzo dobrą odpowiedzią ze strony wiernych, którzy nawiedzają Sanktuarium w Castel Sant’Elia, a przykładem tego był ich liczny udział. Wydarzenie odbiło się też echem w Polsce. Na oficjalnej stronie internetowej Radia Via, rozgłośni radiowej diecezji rzeszowskiej emitującej swoje programy na całą południową Polskę, wśród opisu inicjatyw organizowanych w Roku Jubileuszowym w Michalickim Zgromadzeniu, znalazła się też i ta. Podajemy linki, gdzie można znaleźć te informację:

Dziennikarze Radia Via gościli w Papieskim Sanktuarium Matki Bożej Skalnej w pierwszych dniach lutego br., czego efektem była także seria audycji na temat historii Sanktuarium i życia wspólnoty zakonnej, wyemitowanych na falach tego Radia w cyklu „Żyjemy razem”, programie przygotowanym i prowadzonym przez red. Dorotę Zańko.

Za: www.michalici.pl.