Być świadkami radykalizmu ewangelicznego

SDBW dniach 1 – 5 lutego 2016 roku w Szczecinie odbyła się 12. Kapituła Inspektorialna Salezjanów Księdza Bosko Inspektorii pw. św. Wojciecha w Pile. Było to już zebranie siedemdziesięciu czterech współbraci inspektorii PLN, którzy pochylali się nad wdrożeniem w życie dokumentów 27 Kapituły Generalnej.

Często myśli się o kapitułach zakonnych jako o jednorazowym wydarzeniu. Tymczasem, żeby dobrze zrozumieć, co działo się w Szczecinie, należy dostrzec, że współbracia całej inspektorii również brali udział w Kapitule poprzez namysł nad tym, co zaproponowała Kapituła Generalna. To, co odbywało się w Szczecinie, to podsumowanie efektów tej pracy i wspólna praca nad przekształceniem tego w program inspektorii. Zasadniczo były podejmowane cztery tematy – Mistycy w Duchu, Prorocy Braterstwa, Słudzy Młodzieży oraz Przegląd obecności salezjańskiej w inspektorii.

Kapitule Inspektorialnej przewodniczył Ksiądz Inspektor Marek Chmielewski ze swoją radą, ksiądz inspektor – nominat Roman Jachimowicz, dyrektorzy wspólnot oraz delegaci wybrani spośród grona współbraci inspektorii, a także dwóch obserwatorów – dk. Grzegorz Siwak i kl. Rafał Chabowski. W pracach Kapituły przez dwa dni brał również udział Ksiądz Radca Generalny Tadeusz Rozmus.

Podczas siedmiu sesji plenarnych i wielogodzinnych pracach w komisjach kapitulnych zostały uchwalone dokumenty, które zostaną ostatecznie zredagowane, przetłumaczone i wysłane do Rzymu, by Rada Generalna zaaprobowała je, aby móc je wprowadzić w życie.

Kapituła Inspektorialna nie jest tylko technicznym organem, który chce usprawnić inspektorię. Jest to grono, które wsłuchując się w Słowo Boże, adorując Pana Jezusa, sprawując wspólnie Eucharystię czy Liturgię Godzin chce odczytać wolę Bożą w stosunku do inspektorii. Jest to bardzo ważny element, ponieważ bez Ducha Świętego obrady kapitulne nie mają sensu.

Miejmy nadzieję, że dzięki obradom XII Kapituły Inspektorialnej salezjanie inspektorii pilskiej umocnią swoje pragnienie bycia świadkami radykalizmu ewangelicznego.

Kl. Rafał Chabowski SDB