„Chcę kontemplować Boga”

Komentarz do dzieła bł. o. Marii Eugeniusza od Dzieciątka Jezus OCD „Chcę widzieć Boga” oraz „Jestem córką Kościoła”

Pochwycony przez Boga, „przyjaciel Ducha Świętego”, rozpowszechniał duchowość świętych Karmelu, kontemplatyk w pełni zanurzony w historii Kościoła XX wieku. Założyciel Instytutu świeckiego Notre Dame de Vie, pisarz („Chcę widzieć Boga”), budowniczy, misjonarz, który zjeździł świat wzdłuż i wszerz. Mistyk, prorok, realista, wierny uczeń Soboru Watykańskiego II
(bp Lisieux Guy Gaucher, La vie du Père Marie-Eugène de l’Enfant Jésus).

Podczas świątecznego spotkania w Watykanie, jakie odbyło się 21 grudnia 2017 roku, papież Franciszek ofiarował wszystkim pracownikom Kurii Rzymskiej właśnie jego książkę – „Chcę widzieć Boga”… To epokowe dzieło, które weszło już do klasyki duchowości, stanowi niezwykle kompetentną syntezę nauczania mistrzów Karmelu i obecnie jest podstawą formacji duchowej w wielu wspólnotach zakonnych oraz instytutach życia konsekrowanego na całym świecie. Ostatnio ukazało się wprowadzenie do tego traktatu zatytułowane „Chcę kontemplować Boga”. Autor, ks. Andrzej Muszala, opiekun duchowy wspólnoty „Pustelnia”, który od wielu lat wprowadza rzesze osób w życie pogłębionej modlitwy, omawia w nim w sposób bardzo przystępny najważniejsze elementy nauczania o. Marii Eugeniusza OCD.

Książka podzielona jest na cztery części. W pierwszej ukazane jest powszechne powołanie do kontemplacji. Kontemplacja nie jest zarezerwowana tylko dla osób zakonnych; jest dla wszystkich, jest dla każdego ucznia Chrystusa, który już na mocy chrztu zaproszony jest do głębokiej, intymnej relacji z Bogiem i pełnego z Nim zjednoczenia. Część druga opisuje modlitwę kontemplacyjną według nauczania o. Marii Eugeniusza od Dzieciątka Jezus. Nowy błogosławiony Kościoła (beatyfikowany w 2016 roku) w doskonały sposób zebrał całe bogactwo doktryny Karmelu na ten temat, które stanowi niewyczerpane źródło dla wszystkich, pragnących modlić się w ciszy. Część trzecia omawia etapy wzrostu duchowego na podstawie „Twierdzy wewnętrznej” św. Teresy od Jezusa oraz komentarza do niej autorstwa o. Marii Eugeniusza. To swoisty przewodnik po życiu duchowym, ukazujący drogę do zaślubin z Boskim Oblubieńcem w mieszkaniu siódmym „Twierdzy”. W siedemnastu rozdziałach ukazane są kolejne etapu wzrostu duchowego, znaki, jakie im towarzyszą, przeszkody i trudności, jakie pojawiają się w kolejnych mieszkaniach, oraz sposoby ich pokonania. W ostatniej, czwartej części opisane są dary Ducha Świętego oraz ich rola w prowadzeniu duszy po ścieżkach żcyiua duchowego.

„Chcę kontemplować Boga” to bardzo rzetelne, wręcz niezbędne wprowadzenie dla wszystkich, którzy pragną sięgnąć po dzieło „Chcę widzieć Boga” i na jego podstawie rozpocząć bądź kontynuować drogę autentycznego życia duchowego. Polecane jest szczególnie osobom zakonnym, nowicjuszom, kandydatom do instytutów życia konsekrowanego i wszystkim spragnionym formacji do życia kontemplacyjnego.

Do książki dołączony jest zapis audio 31 konferencji na temat duchowości według bł. O. Marii Eugeniusza od Dzieciątka Jezus.

Zamówienia: [email protected]