Chrystusowcy: Tytularna uroczystość zgromadzenia w Domu Głównym

„Wasz charyzmat jest stale aktualny. Dzisiaj może nawet bardziej niż kiedyś. (…) Nie lękajcie się być wierni powierzonej wam przez Kościół misji” – mówił dziś do chrystusowców w homilii ks. Bogusław Turek CSMA, podsekretarz w Kongregacji do Spraw Świętych.

Ks. Turek przewodniczył uroczystej Mszy Świętej sprawowanej o godz. 10.30 w kaplicy Domu Głównego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu. W tym roku w celebrację tytularnego święta Zgromadzenia zostało włączone dziękczynienie za zakończenie diecezjalnego etapu procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego o. Ignacego Posadzego – współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego. Stąd obecność zacnego gościa z Watykanu. W uroczystości brał także udział postulator w procesie beatyfikacyjnym o. Posadzego ks. Tomasz Porzycki TChr.

Uroczystość zgromadziła współbraci i wielu zaproszonych gości. Wśród trzydziestu kapłanów koncelebrujących Eucharystię byli najwyżsi przełożeni Zgromadzenia, wychowawcy i wykładowcy seminarium, przedstawiciele kilku wspólnot zakonnych i duchowieństwa diecezjalnego, współbracia z domów zakonnych w Puszczykowie i Mórkowie oraz kapłani mieszkający w Domu Głównym. W Eucharystii uczestniczyli klerycy i bracia zakonni, przyjechali także nowicjusze.

Razem ze wspólnotą chrystusowców świętowali zaproszeni goście – przyjaciele Zgromadzenia. Licznie przybyły Siostry Misjonarki Chrystusa Króla wraz z nowicjuszkami i postulantkami, były siostry ze zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia i Siostry Wspólnej Pracy. Wśród gości byli świeccy pracownicy różnych instytucji mieszczących się w Domu Głównym oraz grono przyjaciół Zgromadzenia wspierających naszą misję duchowo i materialnie. Wszystkich przywitał na początku Mszy przełożony generalny ks. Tomasz Sielicki.

Drugim punktem uroczystości był spektakl o walce dobra ze złem pt. „Król wschodzącego słońca”. Półgodzinne przedstawienie wpisujące się w klimat przeżywanej uroczystości Chrystusa Króla przygotowali klerycy V roku seminarium. Po części artystycznej wszyscy przeszli do refektarza na obiad.

Zobacz także powiązaną z wydarzeniem galerię multimediów.

Za: www.serwis.chrystusowcy.pl