Chrystusowiec, bp Stanislaw Stefanek zakonczyl posługę w Łomży

Biskup łomżyński Stanisław Stefanek przechodzi na emeryturę. Jego następcą został dziś (11.11) mianowany ks. prał. Janusz Stepnowski. Do tej pory pracował w Watykanie, gdzie kierował pracami biura Kongregacji ds. Biskupów. 

Benedykt XVI przyjął 11 listopada rezygnację bp. Stanisława Stefanka z posługi biskupa łomżyńskiego, złożoną po osiągnięciu wieku emerytalnego. Jednocześnie mianował biskupem łomżyńskim ks. prał. Janusza Stepnowskiego, kapłana tejże diecezji, dotychczasowego kierownika biura w Kongregacji ds. Biskupów. Konsekracja biskupia i ingres do katedry w Łomży odbędzie się 18 grudnia. Głównym konsekratorem będzie kard. Marc Ouellet, prefekt Kongregacji ds. Biskupów.

Biskup nominat Janusz Stepnowski urodził się 11 lipca 1958 r. w Ostrołęce. W roku 1979 zdał egzamin maturalny i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Podczas studiów seminaryjnych musiał odbyć służbę wojskową. 1 czerwca 1985 r. został wyświęcony na kapłana dla diecezji łomżyńskiej. W latach 1985-1988 studiował prawo kanoniczne na Uniwersytecie w Pampelunie w Hiszpanii, gdzie obronił pracę doktorską pt. „Osobowość prawna i władza Konferencji Episkopatu”. W latach 1988-1989 był studentem na Uniwersytecie dla obcokrajowców w Perugi we Włoszech oraz pracował w duszpasterstwie w diecezji Terni.

W roku 1989 ks. Stepnowski rozpoczął posługę w Kongregacji ds. Biskupów. Współpracował z Trybunałem Roty Rzymskiej jako tłumacz. Obecnie pełnił funkcję kierownika biura Kongregacji ds. Biskupów. Dykasteria ta zajmuje się sprawami dotyczącymi mianowania biskupów i ustanawiania nowych diecezji oraz nadzorowaniem sprawowania urzędu biskupiego w Kościele łacińskim. Do niej należą sprawy związane z synodami partykularnymi, a także ustanawianiem konferencji episkopatów, zatwierdzanie ich statutów oraz dekretów wydawanych przez konferencje.

Od roku 1990 jest kapelanem Zgromadzenia Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny (siostry prezentki) w Rzymie. 18 marca 2005 r. został odznaczony godnością Prałata Honorowego Jego Świątobliwości.

Biskup Stanisław Stefanek kierował diecezją łomżyńską od 1996 r. W maju br. skończył 75 lat i zgodnie z przepisami prawa kanonicznego złożył na ręce Ojca Świętego rezygnację. Została ona przyjęta i z dniem 11 listopada kończy posługę biskupa łomżyńskiego.

Szczególny rys posługi bp. Stefanka to troska o rodziny. Jest członkiem Papieskiej Rady ds. Rodziny oraz wiceprzewodniczącym Rady Episkopatu Polski ds. Rodziny. W latach 1993-2008 był dyrektorem Instytutu Studiów nad Rodziną Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

Biskup Stefanek jest chrystusowcem. Został wyświęcony na kapłana w Towarzystwie Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej 28 czerwca 1959 r. w Poznaniu. 4 lipca 1980 r. został mianowany biskupem pomocniczym diecezji szczecińsko-kamieńskiej, a 26 października 1996 r. – biskupem ordynariuszem diecezji łomżyńskiej. Zawołaniem biskupim uczynił słowa „In omnibus Christus” (We wszystkim Chrystus).

Diecezję łomżyńską ustanowiono w 1925 roku decyzją papieża Piusa XI. Pierwszym biskupem łomżyńskim był bp Romuald Jałbrzykowski, po nim funkcję tę pełnili: bp Stanisław Kostka Łukomski, bp Czesław Falkowski, bp Mikołaj Sasinowski, bp Juliusz Paetz i bp Stanisław Stefanek. 18 grudnia br. opiekę pasterską nad diecezją łomżyńską przejmie biskup nominat Janusz Stepnowski.

(md © Biuro Prasowe KEP 2011)

Za: www.episkopat.pl