Dominikanie – Jarosław: Pieta w konserwacji

Łaskami słynąca figura Matki Bożej Bolesnej z jarosławskiej bazyliki dominikanów trafiła do konserwacji. Powróci za pół roku.

2 marca wykonaną z drzewa gruszy Pietę zawieziono do pracowni konserwatorskiej Agnieszki Luboń-Radwańskiej i Piotra Radwańskiego w Krakowie. Konserwacji zostanie poddany też haftowany baldachim z niszy ołtarzowej, który zdobił Pietę oraz owalny obraz z przedstawieniem Matki Bożej Bolesnej na drzewie gruszy z wnętrza klasztoru.

W zastępstwie oryginału, jarosławscy dominikanie umieścili tymczasowo w niszy ołtarzowej wierną kopię cudownej Piety. Taki stan rzeczy potrwa prawie pół roku – po konserwacji figura powróci do jarosławskiego sanktuarium na obchodzone 15 sierpnia uroczystości odpustowe ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

15 września, w święto Matki Bożej Bolesnej, jarosławskie sanktuarium będzie przeżywać 300-lecie konsekracji bazyliki. Wtedy na Pietę nałożone zostaną ufundowane specjalnie na jubileusz papieskie korony, które wcześniej poświęci nowo wybrany Ojciec Święty.

Historia jarosławskiej Piety i miejsca, w którym się ona znajduje, sięga XIV wieku. Przy jednej z dróg, biegnącej w kierunku Krakowa, 20 sierpnia 1381 roku grupa pasterzy znalazła figurę Matki Boskiej trzymającej na rękach ciało zmarłego Chrystusa. Pietę pasterze przenieśli do kościoła parafialnego w Jarosławiu. Jednak – jak podaje tradycja – w nocy, ku zdumieniu wszystkich, figura powróciła na miejsce, skąd ją zabrano.

Miejsce to nazwano „wzgórzem pobożności” i zbudowano tam drewnianą kapliczkę, w której umieszczono Pietę. Od razu rozpoczął się żywy kult, a pielgrzymi zaczęli doświadczać wielu cudów. Wśród pierwszych pątników w 1387 roku była królowa Jadwiga. Niestety, w 1410 i 1420 roku kaplica została splądrowana i zniszczona przez grasujące hordy tatarskie. Mimo pożaru kaplicy, figura ocalała, zyskując w ten sposób jeszcze większą sławę.

W XVII wieku jezuici wznieśli w tym miejscu barokowy kościół Matki Bożej Bolesnej wraz z zespołem klasztornym. Po kasacie jezuitów – od 1777 roku miejscem tym opiekują się dominikanie. W 1966 roku kościół otrzymał tytuł bazyliki mniejszej.

Znajdująca się w świątyni figura Piety w 1636 roku została przez ówczesnego biskupa przemyskiego uznana za cudowną, a w roku 1755 ukoronowano ją po raz pierwszy koronami papieskimi.

sz, dominikanie.pl / mm, jaroslaw.dominikanie.pl / kn

Więcej (zdjęcia) na: www.dominikanie.pl