Doroczne spotkanie polskich paulistów

W dniach 10-13 listopada w Olsztynie koło Częstochowy odbyło się doroczne spotkanie polskich paulistów. Celem spotkania było umacnianie braterskich więzi przez wspólną modlitwę i refleksję nad charyzmatem zgromadzenia. Nie zabrakło również elementu szkoleniowego, a także wspólnej rekreacji.

Piątek 11. listopada przeznaczony był na dzień skupienia, który wygłosił ks. Wojciech Turek ssp. Wychodząc od opisanego w Dziejach Apostolskich spotkania apostoła Filipa z dworzaninem etiopskiej królowej, nakreślił on kontekst, w jakim dzisiaj Kościół musi kontynuować swoją misję głoszenia Ewangelii.

Następny dzień poświęcony był na rozważenie tematu: „Media przez pryzmat umysłu odbiorcy: telewizja, druk i kazania”. Swoją wiedzą na ten temat dzielił się kierownik Katedry Psychologii Eksperymentalnej KUL oraz kierownik Laboratorium Psychoneurofizjologicznego i Studia HD przy Katedrze Psychologii Eksperymentalnej KUL dr hab. prof. KUL Piotr Francuz.

Ostatni dzień upłynął na wspólnej wycieczce do Kurozwęk, gdzie można było zwiedzić średniowieczny zamek, a także spotkać się oko w oko z bizonami.

Więcej (galeria) na: www.paulus.org.pl