Franciszkanie – Harmęże: Błogosławieni między nami

franciszkanie.plPodczas kapituły prowincjalnej w Harmężach nowy prowincjał podarował Ministrowi generalnemu relikwie Męczenników z Pariacoto. Ci dwaj błogosławieni zostali wyniesieni do chwały ołtarzy 5 grudna 2015 r. w Chimbote w Peru. Męczennicy dorastali w krakowskiej prowincji, stąd moment przekazania ich relikwi był szczególnie wzruszający dla ojców kapitulnych, którzy ich pamiętali. Nasi wspólbracia męczennicy byli prawdziwie obecni wśród nas. Sam ojciec generał, zazwyczaj powściągliwy w okazywaniu uczuć, miał łzy w oczach po tym, jak podszedł uczcić relikwie. Dopiero po chwili ciszy mógł powiedzieć: „Spraw Panie, byśmy mogli pójść w ich ślady”.

Wśród przekazanych Ministrowi generalnemu relikwii były: koszula bł. Zbigniewa i sandały bł. Michała, które są znane ze zdjęć, związanych z narracjąofiary ich życia. Oprócz tych przedmiotów przy ołtarzu złożono również ornat i kielich, których męczennicy używali w czasie wyjazdów do odległych placówek misyjnych. Sandały i koszula zostaną przekazane wspólnocie św. Egidiusza w Rzymie. Tej wspólnocie została powierzona Bazylika św. Bartłomieja Apostoła w Rzymie, w której przedmioty związane z męczennikami będą przypominać o świadkach wiary XX i XXI wieku.

o. Tomáš

Za: www.franciszkanie.pl