Franciszkanie – Harmęże: Pierwszy dzień sprawozdawczy

franciszkanie.plPierwszą część Kapituły prowincjalnej zwyczajnej krakowskich franciszkanów w Harmężach k. Oświęcimia otworzył przewodniczący obrad – generał zakonu o. Marco Tasca. Zachęcił wszystkich, by zadbali o dobro prowincji, sprawdzając życie i działalność swoich braci w świetle Ewangelii, Reguły i Konstytucji oraz nauczania Kościoła.

„To wszystko niech przebiega w atmosferze modlitwy, braterstwa, wzajemnego wysłuchania, wspólnego rozpoznawania, na większą chwałę Bożą w usilnym poszukiwaniu dobra tej prowincji i całego zakonu pod natchnieniem Ducha Świętego i pod opieką Maryi Niepokalanej, patronki naszego zakonu, Jej oblubieńca św. Józefa, wszystkich świętych franciszkańskiego zakonu, a w szczególniejszy sposób naszego serafickiego Ojca Świętego Franciszka, którego proszę o błogosławieństwo dla Was” – powiedział minister generalny.

Podczas pierwszej sesji został zatwierdzony sekretarz kapituły, mianowany przez prowincjała. Został nim o. Paweł Grządziel. Następnie zgromadzenie kapitulne ustanowiło Radę prezydialną (o. Stanisław Strojecki, o. Marian Gołąb i o. Dariusz Sowa), Audytorów spraw (o. Wiesław Bar, o. Zbigniew Suchecki i o. Przemysław Michowicz) i Komisję rewizyjną (o. Andrzej Prugar, o. Mariusz Kozioł i o. Edward Kawa). Ponadto ekonomem kapituły został o. Jacek Michno, a ceremoniarzem – o. Paweł Solecki.

Dzień sprawozdawczy rozpoczął się od wystąpienia asystenta generalnego Konferencji Europy Wschodniej o. Jacka Ciupińskiego.

Następnie sprawę z minionych czterech lat swojej kadencji zdali: prowincjał o. Jarosław Zachariasz i ekonom prowincji o. Bronisław Staworowski.

jms

Za: www.franciszkanie.pl