Franciszkanie: Kraków. Zawierzenie Prowincji Maryi Niepokalanej

Zawierzam Tobie, Maryjo, całą naszą franciszkańską wspólnotę: to kim jesteśmy, co tworzymy i czym żyjemy. Niech Bóg będzie błogosławiony i uwielbiony w darze powołania każdego z nas – powiedział prowincjał, o. Marian Gołąb, podczas aktu zawierzenia naszej prowincji zakonnej Maryi Niepokalanej, 8 grudnia 2017 r.

Uroczysta Eucharystia rozpoczęła się o godz. 11.30 w Bazylice św. Franciszka z Asyżu w Krakowie i zgromadziła braci ze wszystkich wspólnot prowincji oraz wiernych świeckich.

W wygłoszonej homilii ojciec prowincjał przywołał postać św. Maksymiliana Marii Kolbego, który swoje życie całkowicie zawierzył Maryi Niepokalanej. Zaznaczył, że nie jest przypadkiem, iż o. Maksymilian wstąpił do franciszkanów. Wiedział, że ten zakon jest Maryjny, że tam będzie mógł realizować swoje marzenie, swój ideał – mówił kaznodzieja. Podkreślił także, że szczególnie ważne jest miejsce uroczystości, bo to właśnie przy krakowskiej świątyni powstało pierwsze polskie koło Rycerstwa Niepokalanej i został wydany pierwszy numer pisma „Rycerz Niepokalanej”.

Dziś jesteśmy tutaj aby na nowo wyrazić swoje fiat, w duchu Maryi i powiedzieć Maryi, że jesteśmy Jej rodziną, że prosimy Ją aby nas wspomagała, aby nad nami czuwała. […] Co to znaczy poświęcenie i zawierzenie? Każdy akt poświęcenia siebie jest tak naprawdę wyznaniem wiary w miłość Boga. Bo przez Maryję oddajemy się tak naprawdę Bogu – tłumaczył prowincjał.

Po zakończeniu Mszy Świętej bracia udali się procesyjnie do ołtarza Maryi Niepokalanej, gdzie został odczytany Akt zawierzenia Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Matce Bożej Niepokalanej. Przedstawicie klasztorów z całej prowincji podpisali następnie dokument zawierzenia, a na pamiątkę tego wydarzenia otrzymali ikonę Maryi z Duchem Świętym – Pneumatofora. Oryginał tej ikony powstał jako rezultat medytacji nad tekstami św. Maksymiliana Marii Kolbego, który widział w Maryi ikonę Ducha Świętego.

kg

Za: franciszkanie.pl.