Bracia Mniejsi Konwentualni: Nowy zarząd prowincji

We wtorek 20 marca Zwyczajna Kapituła Prowincjalna, obradująca w Kalwarii Paclawskiej k. Przemyśla wybrała nowy zarząd prowincji.

Zastępcą prowincjała – wikariuszem prowincji został o. Piotr Stanisławczyk (ur. 12.12.1971 Niebylec, now. 25.09.1990, prof. 28.09.1991, wiecz. 08.12.1995, kapł. 21.06.1997, magister licencjat teologii duchowości, mgr psychologii, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, uczestnik ostatniego roku kursu psychoterapii atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, absolwent studiów doktoranckich z psychologii na KUL w Lublinie, Podyplomowego Studium Duchowości Franciszkańskiej w Zakroczymiu, Podyplomowego Studium Psychologiczno-Pedagogicznego „im. Św. Jadwigi” w Lublinie, Podyplomowego Studium Profilaktyki i Terapii od Narkotyków KUL, Podyplomowego Studium Zarządzania Służbą Zdrowia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, współautor książki „Narkotyki” (Niewiadomska I., Stanisławczyk P., Lublin 2005) oraz autor artykułów z zakresu terapii uzależnień i teologii duchowości. W 2009 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi w pracy socjalnej na rzecz osób potrzebujących pomocy).

Sekretarzem – o. Piotr Gryziec (ur. 27.02.1956 Jasło, now. 01.09.1979, prof. 02.09.1980, wiecz. 08.12.1983, kapł. 01.06.1985, mgr inż. bud., lic. nauk bibl., dr teol.).

Ekonomem – o. Bronisław Staworowski (ur. 02.04.1962 środa śląska, now. 05.10.1987, prof. 09.10.1988, wiecz. 07.12.1991, kapł. 19.06.1993, mgr inż. elektr., mgr teol.).

Pozostali definitorzy to:

o. Roman Banasik (ur. 23.05.1944 Steinhöffel, now. 03.09.1960, prof. 04.09.1961, wiecz. 08.12.1966, kapł. 13.06.1969, dr teol.).

o. Zbigniew Świerczek (ur. 11.01.1954 Legnica, prof. 02.09.1980, wiecz. 08.12.1983, kapł. 01.06.1985, mgr inż. bud., mgr teol.)

o. Paweł Solecki (ur. 11.06.1967 Dąbrowa Górnicza, now. 24.09.1987, prof. 25.09.1988, wiecz. 08.12.1992, kapł. 18.06.1994, lic. teol., doktorant teol.).

o. Piotr Bielenin (ur. 15.05.1969 Harmęże, now. 24.09.1988, prof. 24.09.1989, wiecz. 04.10.1993, kapł. 29.06.1995, lic. teol.).

jms

Za: Redakcja