Franciszkanie: Odpust Zwiastowania N. M. P. – Wronki

W Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, która w tym roku wyparta przez V Niedzielę Wielkiego Postu, wypadła wyjątkowo 26 marca, w kościele klasztornym we Wronkach odprawiono mszę święta odpustową, której przewodniczył ojciec Eryk Katulski OFM, zajmujący się pracą misyjną w Boliwii.

W wygłoszonej homilii celebrans przypomniał, że w zwiastowaniu i słuchaniu słowa Bożego nie chodzi tylko o to, żeby słuchać, nieodzowna jest tu bowiem także odpowiedź życia. Nawiązał w związku z tym do lansowanych współcześnie tendencji, które mówią nam o tym, że normalnymi stają się: kłamstwo, zabijanie nienarodzonych dzieci, czy zmienianie poglądów z dania na dzień. Tymczasem wzorem dla nas ma być Maryja, która będąc świadomą, kim jest i dla kogo chce żyć, mówi: Oto ja służebnica Pańska niech mi się stanie według słowa Twego, przyjmując w ten sposób wszystko, co łączy się z tą decyzją: krzyż, przeciwności, problemy i to, że nie zawsze będzie rozumiała, o co chodzi. Maryja jest więc wdzięczna Bogu za swoje powołanie, jest bowiem pełna radości a jednocześnie przez swoją postawę pokazuje nam, że należy Bogu dziękować za dar wezwania do życia kapłańskiego, w małżeństwie, czy w samotności, a także za każdą Bożą łaskę, jaka spotyka nas każdego dnia.

Liturgię odpustową uświetniły specjalnie na te okazję przygotowane tematyczne pieśni wykonane przez chór, którym pokierował brat Teofil Bartkowiak OFM. Msza święta zakończyła się modlitwą wezwaniami litanii loretańskiej i procesją eucharystyczną na placu kościelnym.

Kacper Grys OFM

Za: www.franciszkanie.net.