Honorowa nagroda literacka „Złote Pióro” dla s. Dawidy Ryll – michalitki

Siostra michalitka pośród laureatów literackiej nagrody „Złote Pióro” za rok 2012. Dnia 23 lutego 2013 r. obecni na zebraniu członkowie Oddziału Związku Literatów Polskich  w Rzeszowie, w tajnym głosowaniu zdecydowali o przyznaniu honorowych nagród „Złote Pióra” za 2012 r. Spośród trzynastu nominowanych, w  kategorii poezja „Złote Pióro” przyznano s. Dawidzie Ryll – za tomik „Czytanie z księgi lat”. 

Nagrodę „Złote Pióro” ustanowiono na XXV-lecie Oddziału Związku Literatów Polskich  w Rzeszowie, a pierwszy raz przyznano ją za 1992 r. Jest nagrodą indywidualną bądź zbiorową, przyznawaną w trzech kategoriach: za książkę poetycką, wydaną w poprzednim roku kalendarzowym, za książkę prozatorską, wydaną w poprzednim roku kalendarzowym, za krytykę, dramat, esej, satyrę, scenariusz, publikowane w poprzednim roku kalendarzowym, a także za cenną działalność artystyczno-literacką, działalność samorządową na rzecz literatury, za szczególne osiągnięcia lub działalność, związane z twórczością literacką w poprzednim roku kalendarzowym. Pomysłodawcą ustanowienia Literackiej Nagrody „Złote Pióro”, przyznawanej przez rzeszowski oddział ZLP w Rzeszowie, był Wiesław Zieliński (polski poeta, prozaik, eseista, krytyk literacki, dziennikarz prasowy i radiowy. W latach 1990-1996 i 1999-2009 był prezesem rzeszowskiego oddziału Związku Literatów Polskich w Rzeszowie).

Trzeba zaznaczyć, że idea wydania nagrodzonego zbiorku wierszy s. Dawidy powstała w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe. Pomysłem Wójta Gminy Marka Klary jest seria Biblioteki Poetów Miejsteckich. „Czytanie z księgi lat” było pierwszym zbiorem w tej serii. Jak widać „trafionym”.

Wręczenie nagród odbędzie się w październiku 2013 r.

Źródło: www.michalitki.pl 

Za: www.michalici.pl