IX Zjazd Gnieźnieński

W dniach 16-18 marca 2012 roku w Gnieźnie, z udziałem wybitnych osobistości Kościoła, nauki, kultury i przedstawicieli państwa, odbył się IX Zjazd Gnieźnieński pod hasłem: Europa obywatelska. Rola i miejsce chrześcijan.

Wśród uczestników byli też przedstawiciele Prowincji Polskiej Orionistów i Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro: Ks. Antoni Wita FDP – przełożony prowincjalny oraz Oleg Zynyć, Sebastian Szumski, Andrzej Walczak.

Od roku 2003 Zjazd Gnieźnieński ma wymiar ekumeniczny, gdyż biorą w nim udział przedstawiciele różnych kościołów chrześcijańskich i religii. Centralnym ekumenicznym wydarzeniem jest nabożeństwo, które w tym roku miało charakter drogi z Jezusem. Podczas tej drogi refleksję na 10 stacjach wypowiadali przedstawiciele różnych kościołów chrześcijańskich.

W czasie trwania zjazdu w kościołach parafialnych w Gnieźnie i okolicy podczas mszy św.  refleksjami dzielili się przedstawiciele różnych kościołów chrześcijańskich.  Wśród licznych paneli i wykładów nie zabrakło tematyki poświęconej wolontariatowi , który jest rozwijany w naszej Fundacji.

Niezwykłym wydarzeniem IX Zjazdu były koncerty.  Wystąpili w nich „Zelowskie Dzwonki” – zespół dziecięcy z parafii ewangelicko reformowanej w Zelowie. Jest to jedyny w Polsce zespół grający na dzwonkach ręcznych.  Głębokie wzruszenie wzbudził występ „Zespołu Piosenki  Naiwnej” ze Szczecina składający się z osób z niepełnosprawnością.  Kolejnym wykonawcą wieczoru był Stanisław Sojka z koncertem Aby żyć – siebie samego trzeba dać. Ostatnim wykonawcą poza programem był nasz przedstawiciel Oleg Zynych, który grą na fortepianie zamknął uroczysty wieczór.

Pani Danuta Baszkowska – Prezes Stowarzyszenia Pokoju i Pojednania *EFFATHA* stojąca na czele Komisji Ekumenicznej Zjazdu, współpracująca z naszym Zgromadzeniem w dziedzinie ekumenizmu została uhonorowana przez Prymasa Polski Abpa Józefa Kowalczyka odznaczeniem „ Zasłużona dla Gniezna i Archidiecezji Gnieźnieńskiej”  przede wszystkim za zaangażowanie w ekumenizm.

Zobacz również:

Za: www.orionisci.rel.pl.