Jasna Góra: 22. Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich

22. Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich trwa w dniach 3-5 listopada na Jasnej Górze. Hasłem spotkania są słowa bł. Jana Pawła II: „Nie lękajcie się przyjąć Chrystusa (…) Pozwólcie Mu się prowadzić. Zaufajcie Jego miłości!”.

W Forum uczestniczy kilkuset dyrektorów i nauczycieli szkół katolickich.

W pierwszym dniu, 3 listopada odbyła się konferencja dyrektorów szkół katolickich, w czasie której podjęto temat: „Ewaluacja zewnętrzna – jak się do niej przygotować” oraz omówiono aktualne zagadnienia prawne.

W piątek, 4 listopada Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej przewodniczył i homilię wygłosił bp Stanisław Napierała, asystent Rady Szkół Katolickich. Zebranych w imieniu Jasnej Góry powitał o. Piotr Łoza.

„Szkoła powinna uczyć i wychowywać do myślenia o przyszłości. Błogosławiony Jan Paweł II zauważył, że ‘częściej lękamy się przyszłości niż za nią tęsknimy’. Dlaczego? Chyba dlatego, że myślimy o niej głównie w kategoriach ludzkich, a nie w kategoriach Ewangelii. Nie dostrzegamy jej w świetle Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego” – mówił w homilii bp Stanisław Napierała.

Kaznodzieja przypomniał, że fundamentalnym zadaniem szkoły jest wychowanie czyli wprowadzanie w świat wartości. „Świat wartości jest bogaty. By go jakoś skrótowo ogarnąć posługujemy się pojęciami – zwornikami. Takim pojęciem – zwornikiem jest miłość: miłość siebie, miłość drugiego człowieka, miłość Boga. Trzeba wymienić także miłość ojczyzny, czyli patriotyzm. Innymi pojęciami – zwornikami wartości są: prawda, dobro i piękno. Dziś, w dobie globalnego relatywizmu i subiektywizmu, trzeba dodać: prawda ‘obiektywna’, dobro ‘obiektywne’, a więc prawda i dobro niezależne od decyzji i zachowań człowieka” – tłumaczył biskup.

„Najważniejsza jest miłość (…) Miłość wpisana jest w naturę człowieka. Jest mu dana, lecz równocześnie zadana. Miłości trzeba się uczyć. Wielkie zadanie ma tu do spełnienia szkoła katolicka. Dziś młodzi uczą się miłości najczęściej z filmów, kolorowych pism, z internetu. W rezultacie takiej edukacji miłość sprowadzają zwykle do przyjemności, i to przyjemności zmysłowej. Taka miłość nie wystarczy do małżeństwa i opartej na nim rodziny. Na takiej miłości nie można budować. Prędko się wyczerpuje i na jej miejsce pojawiają się: rozczarowanie, pustka, problemy, tragedie – mówił bp Stanisław Napierała – Każda szkoła, czy podstawowa, czy gimnazjum, czy szkoła średnia, a także uczelnia akademicka, winny pomagać uczniom i studentom w trudnym procesie formowania ich człowieczeństwa w dojrzałą osobę”.

„Czy możliwe jest prawdziwe wychowanie bez Boga? Czy możliwy jest prawidłowy, zintegrowany rozwój człowieka w dojrzałą osobę, bez Boga? W rozumieniu katolickim postawione pytanie jest pytaniem retorycznym – powiedział kaznodzieja – Właśnie o Bogu – miłości miłosiernej, mówił światu Jan Paweł II (…) Nie lękajmy się więc Chrystusa. Otwórzmy Mu drzwi naszych umysłów i serc. Otwórzmy Mu drzwi naszych szkół i uczelni. Otwórzmy dla Chrystusa systemy wychowania. Niech On nas prowadzi”.

Po Mszy św. nastąpiło uroczyste otwarcie 22. Ogólnopolskiego Forum Szkół Katolickich w Sali o. Kordeckiego. Zebranych powitał ks. Adam Kostrzewa, przewodniczący RSK. Wymiar i charakter Forum przedstawił ks. Marcin Kaznowski.

„Obecne Forum zostało zaplanowane jako dziękczynienie za beatyfikację Ojca Świętego i dzisiejsza tematyka jest poświęcona duchowości naszego papieża. Jutro, w kontekście tych głębokich treści i przykładu Ojca Świętego będzie tematyka bardziej praktyczna tzn. ukazanie obowiązków w tym, co jest teraz, co jest złe. Papież był obecny w tym świecie relatywizmu i robił swoje, to, co było wolą Boga, i my też mamy za jego przykładem robić swoje” – mówi s. Maksymiliana Wojnar z Rady Szkół Katolickich.

„Dla Ojca Świętego bł. Jana Pawła II kwestia wychowania była jedną z kwestii priorytetowych – podkreśla ks. prał. Sławomir Oder, postulator w procesie kanonizacyjnym bł. Jana Pawła II – Znamy go jako wielkiego obrońcę życia, miłośnika życia, i w jego przesłaniu bardzo wyraźnie pojawia się ten monet obrony życia nie tylko jako jego obrony w sensie fizycznej, chociaż jest to sprawa podstawowa, ale obrona życia to znaczy również przekazanie wartości, wychowanie człowieka, wychowanie człowieka młodego do pełni człowieczeństwa, i wskazanie Chrystusa, Syna Bożego, który stał się człowiekiem jako modelu człowieczeństwa”.

W pierwszej części Forum znalazło się: wystąpienie bpa Grzegorza Rysia, przewodniczącego Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji, świadectwo ks. prał. Sławomira Odera, postulatora w procesie kanonizacyjnym bł. Jana Pawła II.

Ok. godz. 16.15 temat: „Jan Paweł II a świat antropologii bez Boga. Wnioski dla szkoły katolickiej” przedstawi prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht. Następnie rozpocznie się koncert orkiestry szkół salezjańskich w Oświęcimiu – ku czci Błogosławionego Jana Pawła II.

Jutro, tj. 5 listopada, o godz. 9.30 rozpocznie się Msza św. w Kaplicy Matki Bożej, podczas której odczytany zostanie Akt Zawierzenia szkolnictwa katolickiego Matce Bożej Jasnogórskiej, Królowej Polski.

Dalsze zagadnienia podejmą: Maria Panz – „W rzeczywistości zmian i wyzwań edukacji odważnie wybieram to, co służy rozwojowi człowieka”, Piotr Podgórski – „Edukacja zróżnicowana a pełny rozwój osoby. Sposoby realizacji”, ks. dr Marek Studenski – „Wychowanie i formacja – ‘przekraczanie progu nadziei’”.

Na zakończenie, ok. godz. 12.50 nastąpi podsumowanie 22. Ogólnopolskiego Forum Szkół Katolickich, odczytanie i przyjęcie wniosków dla szkół katolickich oraz błogosławieństwo i rozesłanie uczestników 22. Forum do pełnienia misji.

o. Stanisław Tomoń
BPJG / mn

Za: www.jasnagora.com