Jasna Góra: Bądźmy razem z siostrami Pallotynkami!

Bardzo serdecznie zapraszam na XX Jubileuszowe, modlitewne czuwanie w Jasnogórskim Wieczerniku. Ten dzień, to 19/20 listopada 2011 roku. 

Zatrzymajmy się u stóp Matki, by na nowo ujrzeć, że życie jest piękne, jak powiada wielu, i szuka potwierdzenia w zabieganej codzienności. Znajduje je w radosnych dzieciach, w kochających się małżeństwach; ale niespodziewanym odkryciem są ludzie szczęśliwi, choć samotni, chorzy. To oni stają się trudną tajemnicą mobilizującą do obserwacji życia. Obserwacji prowadzącej do stwierdzenia; JAKIE TO PIĘKNE

• spotkać lekarza, który w pacjencie widzi… CZŁOWIEKA

• nauczyciela przekazującego wiedzę… MIŁOŚCIĄ

• sprzedawcę dla którego, każdy człowiek z kolejki jest tym… JEDYNYM

• wolontariusza dla którego czas „nie istnieje”, bo właśnie trzyma rękę… KONAJĄCEGO

• urzędnika świadomego, że paragraf istnieje, by… BRONIĆ CZŁOWIEKA

• architekta, który jest świadom, że jego dzieło ocenią dopiero… POKOLENIA

• człowieka dla którego codzienność życia, to nie rutyna, lecz… PIĘKNE DOJRZEWANIE

Tacy ludzie żyją wśród nas! A imię ich ŚWIĘTY!

Obecny rok, to czas szczególnej wdzięczności Bogu, za świętość życia Jana Pawła II.

SANTO SUBITO głęboko wryło się w nasze serca.

Kochani! Wspólne modlitewne czuwanie, niech napełni nas łaskę wielkiego pragnienia i postanowienia; BĘDĘ ŚWIĘTYM!

Świętość to sens mego życia, przedłużony o szczęśliwą wieczność w DOMU OJCA!

Jan Paweł II wołał: „Jesteśmy powołani do świętości, to jest nasz obowiązek wypływający z istoty naszego człowieczeństwa stworzonego na obraz i Boże podobieństwo. Nie lękajcie się, próby zapewne nas spotkają, a czasem nawet bardzo trudne, ale łaska Boża zwycięskiej wiary nigdy nas nie opuszcza”. To właśnie teraz, w obecnej rzeczywistości, słowa te nabierają szczególnej wagi. Potrzeba naszej gotowości, by stanąć w obronie krzyża, wartości chrześcijańskich, by nie pozwolić, aby Bóg stał się moją ukrytą, prywatną własnością i sprawą.

Siostro, Bracie, Jasnogórskie stągwie, na prośbę Matki są napełnione – przybądź, i zaczerpnij obficie, bo Bóg jest Miłością Nieskończoną.

Jubileusz to łaska Pana. Czas dziękczynienia i pytań, dlatego odpowiedz sobie Drogi Pielgrzymie, który raz przybywasz na Jasną Górę? Ile osób dzięki Tobie zakosztowało radości wspólnego trwania przed Matką z Jezusem?

Jeszcze dziś, nie czekaj, rozejrzyj się i zobacz potrzebujących. Poszukaj ich i zaproś, bo to Twoje radosne, apostolskie zadanie.

Za każdy gest Twej otwartości bardzo dziękuję i serdecznie zapraszam! Przyjacielu! Czy chcesz i w tym roku być św. Mikołajem? Jeśli tak, to Twój dar serca powędruje do dzieci z Kamerunu i Ukrainy.

Do ich podstawowej, codziennej edukacji są potrzebne; długopisy, ołówki, różnego rodzaju kredki, flamastry, kreda biała i kolorowa. Słodycze zawsze przynoszą radość! Już teraz w imieniu własnym, Sióstr Misjonarek i odbiorców; serdecznie dziękuję!

Po otrzymaniu tego listu, proszę o codzienną modlitwę w intencji głębokiego przeżycia dla wszystkich pielgrzymów. Niech Twoje serce już dziś woła; W OBRONIE KRZYŻA STANĘ!

Szczęść Boże! Czekam na Jasnej Górze!

s. Consolata Majewska, pallotynka

*

Program:

19/20 listopada 2011 r.

Sala Papieska

16.00 – Rozpoczęcie
17.00 – Świętość to otwarte oczy i serce (młodzież- wspólnota z Lidzbarka Warmińskiego)
18.00 – świadectwo: Być chrześcijaninem – ks. Feliks Folejewski
19.00 – Świętość daje radość – młodzież z Ukrainy
20.00 – błogosławieństwo opłatków – ks. Jan Antoł

Kaplica Matki Bożej

21.00 – Apel Jasnogórski
21.30 – Maryja wzorem świętości
22.00 – Jakie to piękne spotkać świętego człowieka – ks. Feliks Folejewski
23.30 – Ciszą mego serca wołam do Pana – modlitwa w ciszy
24.00 – Msza św. – przewodniczy i homilię wygłosi ks. dr Michał Bajcar (Lwów, Ukraina)
02.00 – Różaniec – część chwalebna
03.00 – Modlitwa intencjami (wspólnota z Leszna)
04.00 – Rozesłanie – świętość to odwaga wyznania wiary; Godzinki kończące czuwanie

Za: www.jasnagora.com