Jasna Góra: Księża unii apostolskiej

Kilkudziesięciu księży – przedstawicieli Unii Apostolskiej Kapłanów, zgromadziło się w dniach 14 i 15 listopada na Jasnej Górze. Tradycyjnie spotkanie podzielone jest na dwie części: Zgromadzenie Krajowe i pielgrzymkę.

Tegoroczne spotkanie oparto na słowach: „Kapłan unionista w Kościele, który jest naszym domem”.

„To jest bardzo ważny moment dla Unii Apostolskiej, kiedy wszyscy się spotykają po to, żeby we wspólnocie braterskiej kapłanów móc odnowić ducha i charyzmat tego stowarzyszenia” – wyjaśnia ks. Tomasz Rusiecki, dyrektor krajowy UAK.

Unia Apostolska Kleru jest stowarzyszeniem otwartym na duchownych diecezjalnych, którzy zobowiązują się we wzajemnym wsparciu, realizować w pełni życie według Ducha, poprzez pełnienie posługi. Jej cecha charakterystyczna polega na uprzywilejowaniu braterstwa, wypływającego z sakramentu święceń, w celu popierania wśród duchowieństwa i w Kościele życia wspólnotowego, wzorowanego na modelu apostołów z Chrystusem, zanurzonego we wspólnocie Trójcy i wyrażającego się w miłości pasterskiej.

„Jesteśmy otwarci na wszystkich kapłanów, bo po to jest właśnie Unia Apostolska Kleru, żeby pomagać sobie wzajemnie w ramach Unii, ale także i pomagać innym kapłanom, którzy do Unii nie należą, pomagać w przeżywaniu swojego kapłaństwa w pełni – mówi ks. Tomasz Rusiecki – Dzisiaj problemem człowieka w świecie jest samotność, która czasem przeradza się w osamotnienie. Unia Apostolska Kapłanów, proponując wspólnotę braterską, wychodzi naprzeciw tym zapotrzebowaniom kapłana po to, żeby z jednej strony uchronić kapłana przed doświadczeniem jakiegoś osamotnienia, a z drugiej strony, żeby jeszcze bardziej zdynamizować jego wysiłki, jego drogę do świętości”.

Uczestnicy sesji Zgromadzenia Krajowego UAK najpierw wysłuchali wykładu nt. „Kościół jako dom – perspektywa biblijna” ks. dr hab. Artura Maliny. Następnie zgromadzili się przy ołtarzu w Kaplicy Matki Bożej celebrować Mszę św. pod przewodnictwem bpa Gerarda Bernackiego, bpa pomocniczego arch. katowickiej. W dalszej części sesji znalazł się wykład „Duch wspólnotowości kapłana unionisty jako warunek budowania Kościoła jako domu”, który wygłosił ks. dr Krzysztof Lala. Ustalenia i propozycje programowe obchodów 150-lecia powstania UAK w Polsce omówił ks. Tomasz Rusiecki.

Część pielgrzymkową rozpoczęły Nieszpory i konferencja duchowa pt. „Rozwój miłości pasterskiej jako warunek uświęcenia kapłana i jego posługi” ks. dr Jana Sikorskiego. Apel Jasnogórski poprowadził bp Gerard Bernacki.

We wtorek, 15 listopada o godz. 8.00 Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej przewodniczył bp Paweł Socha, członek Komisji ds. Duchowieństwa Episkopatu Polski, biskup pomocniczy diec. zielonogórsko-gorzowskiej.

W homilii bp Paweł Socha przypomniał, że Unia Apostolska Kapłanów kieruje się następującymi powodami i źródłami czci i oddania Matce Bożej: „Najpierw, że jest Matką Najwyższego i Wiecznego Kapłana, a więc tym samym przez nasze uczestnictwo w sakramencie święceń i kapłaństwie Chrystusa, jest też naszą Matką. Także jest Królowa Apostołów, bo była w Wieczerniku przy powstaniu Kościoła, zesłaniu Ducha Świętego (…) Jest podporą naszego posługiwania, bowiem towarzyszy swoim wstawiennictwem, tak jak wtedy towarzyszyła Chrystusowi przez współcierpienie, i nazywamy Ją Współodkupicielką, Uczestniczką odkupienia naszego, tak i nam towarzyszy w naszej pracy apostolskiej, duszpasterskiej”.

Wykład w Kaplicy Różańcowej pt. „Miłość pasterska kapłana unionisty jako istotny element jego współpracy z braćmi w prezbiterium” przedstawił ks. dr Grzegorz Jaśkiewicz, dyrektor diecezjalny UAK Siedlce. Po prelekcji miała miejsce Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Różańcowej.

o. Stanisław Tomoń
BPJG / mn

Za: www.jasnagora.com