Jezuici: Spotkanie moderatorów Magisu

W dniach 4 – 7 marca Kraków gości kilkunastu duszpasterzy młodzieżowych z jezuickich ośrodków z całego kraju.

Na spotkaniu omawiana jest aktualna sytuacja wspólnot młodzieżowych MAGIS oraz planowane są działanie dotyczące przyszłości. Szczególne miejsce zajęło przygotowanie jubileuszowego spotkania Ignacjańskich Dni Młodzieży, które po raz dziesiąty będą miały miejsce w Starej Wsi k/Brzozowa na Podkarpaciu pod koniec lipca. Doroczne spotkanie odpowiedzialnych to nie tylko czas na merytoryczne dyskusje, ale okazja do braterskich rozmów i wymiany cennych doświadczeń dotyczących pracy z młodzieżą.

Michał Kłosiński SJ

Za: www.jezuici.pl