Jubileusz 25 lecia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

26. marca 2012 r. w poniedziałek obchodziliśmy  uroczystość Zwiastowania NMP. Tego dnia 150 osób złożyło pisemną  deklarację  i ustne przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w warszawskim kościele , p. w. Ducha Świętego przy ul. Długiej 3, przy klasztorze OO Paulinów.

Kobiety i mężczyźni w różnym wieku – emeryci, studenci i uczniowie szkół średnich , ludzie aktywni w różnych zawodach przez 9 miesięcy modlić się będą w intencji poczętego dziecka, zagrożonego zagładą w łonie matki. Imię dziecka zna tylko Bóg.

Nabożeństwo poprzedzające mszę świętą, jak i Eucharystię celebrował i homilię wygłosił paulin, o. Szczepan Kośnik. W homilii kaznodzieja nawiązał do słów Maryi „ przychodzę , Boże pełnić Twoja wolę „ i „ Niech mi się stanie według słowa Twego”  . Powiedział, że osoby , podejmujące się duchowej adopcji dziecka poczętego mają możliwość powiedzieć za Maryją  tymi słowami i pomóc tym, którzy mają trudności.

Następnie o. Kośnik wspominał wydarzenie pierwszej duchowej adopcji w 1987, które po raz pierwszy miało miejsce w Polsce właśnie wówczas w tym kościele. O Kośnik sprawował wówczas funkcję przeora.  Paulinów wspierała wtedy grupa studentów, animatorów modlitwy. Ludzie ci  do dzisiaj  zaangażowani są w krzewienie dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Niektórzy z nich byli obecni na uroczystości.

Po mszy świętej zgromadzeni odśpiewali Apel Jasnogórski przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej.

Samą uroczystość poprzedziło, jak zwykle dwudniowe przygotowanie do podjęcia przyrzeczeń.  W pierwszym dniu miała miejsce konferencja: „ Śluby Jasnogórskie a Duchowa Adopcja „, w drugim zaś dniu  zostało odprawione nabożeństwo ekspiacyjne za grzechy dzieciobójstwa.

W kościele p.w. Ducha św. przy Klasztorze Paulinów w Warszawie składanie przyrzeczeń odbywa się w uroczystości i Święta Maryjne : 2 lutego, 25 marca, 31 maja, 8 września i 8 grudnia o godz. 17.00 ej.

O.O. Paulini wyjaśniają, że adopcja jest

– modlitwą w obronie poczętego życia

–  osobistym wypełnieniem  Jasnogórskich Ślubów Narodu

–  pomocą dla osób cierpiących z powodu grzechu aborcji.

Za: Anna Dziemska
Zdjęcia: Anna Dziemska