Kapituła u Sercanów Białych

W dniach od 2 do 6 kwietnia 2018 roku, w klasztorze „Christus Rex” w Polanicy Zdroju, miała miejsce XII Kapituła Polskiej Prowincji Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi, zwanego popularnie sercanami białymi. Uczestniczyli w niej delegaci z Polski, Norwegii, Niemiec i Austrii. Moderatorem Kapituły był kończący swą drugą kadencję Prowincjał  O. Piotr Budrewicz SSCC zaś Przełożonego Generalnego reprezentował O.Felipe Felix Lazcano-Hamilton – Radny Generalny. Kapituła wytyczyła na trzy kolejne lata priorytety formacji stałej, wspólnotowej i duszpasterskiej. Został też wybrany nowy Zarząd Prowincjalny w składzie: O. Kamil Wawro SSCC, O. Tomasz Wesołowski SSCC, O. Tadeusz Hojka SSCC i O. Tomasz Pawlukowski SSCC, a jako nowy Prowincjał został zaprzysiężony, wybrany wcześniej w wyborach powszechnych,  O. Wojciech Kotowski SSCC.

 Za: www.sercanie biali.pl