Kapucyni: Nowy Kustosz Ukrainy i Rosji

kapucyni.plDrugiego dnia V Kapituły Zwyczajnej Kustodii Ukrainy i Rosji, 5 kwietnia 2016 roku, bracia rozpoczęli obrady od wspólnotowego wsłuchiwania się w słowo Boże. Niezawodną pomocą do pochylenia się nad tajemnicą naszego kapucyńskiego powołania były: Eucharystia, konferencja duchowa, prowadzona przez brata Roberta Rabkę oraz wspólnotowo celebrowana Liturgia Pokutna.

Na sesji przedpołudniowej miało miejsce sprawozdanie Kustosza, br. Grzegorza Romanowicza, za minione 3 lata kadencji, oraz podobne ekonoma kustodii – brata Andrzeja Kinela. W sesji popołudniowej kapitulni pochylili nad tymi sprawozdaniami, by wyciągnąć z nich dobre wnioski na przyszłość.

Wieczorem bracia zebrali się jeszcze raz, aby dokonać wyboru nowego Kustosza. Po modlitwie o Ducha Świętego i słowie wprowadzającym Ministra Prowincjalnego, brata Tomasza Żaka, kapitulni przystąpili do głosowania. Nowym Kustoszem Kustodii Ukrainy i Rosji został brat Piotr Błażej Suska.

br. Adam Trochimowicz

Za: www.kapucyni.pl