Kapucyni: Słuchając Boga w Jego słowie

W miniony weekend, 2–4 marca, odbyła się szósta edycja młodzieżowego spotkania „Wołczyn w Krakowie”. Uczestniczyło w niej 200. młodych ludzi z całej Polski.

Tym razem akcent został położony na czytanie Pisma Świętego, aby nauczyć na fundamencie słowa Bożego budować relację z Panem Bogiem oraz w duchu wiary interpretować własne życie.

W piątek młodzież uczestniczyła w scenicznej drodze krzyżowej, którą wystawili klerycy z kapucyńskiego WSD. Potem odbyło się modlitewne czuwanie przed wizerunkiem Chrystusa z obrazu Ecce Homo.

W sobotę do południa uczestnicy zapoznali się z modlitewnym czytaniem słowa Bożego, a po południu uczestniczyli w mszy świętej w kościele kapucynów przy ul. Loretańskiej 11. Mieli też możliwość podzielenia się przeżytym słowem podczas rozmowy z przechodniami na krakowskim Rynku. Wieczorem spotkali się z Katarzyną i Sebastianem Kubisami, którzy opowiedzieli o swojej drodze do Boga i wsparciu, jakie daje im słowo Boże w codzienności.

Kolejny „Wołczyn w…” odbędzie się w Gdańsku 11–13 maja, zaś główne spotkanie młodych – jak co roku – w Wołczynie 9–14 lipca.

Za: www.wolczyn.kapucyni.pl