Kapucyni: Spotkanie Prowincjalnych Rad Formacji

W klasztorze kapucynów przy ulicy Loretańskiej 11 w Krakowie w dniach 3-4 listopada 2017 roku miało miejsce spotkanie Prowincjalnych Rad Formacji obu Prowincji kapucyńskich w Polsce.

Prowincjalna Rada Formacji służy pomocą Ministrowi Prowincjalnemu. Konstytucje naszego Zakonu uczą nas, że: „Wprawdzie wszyscy bracia są formatorami, lecz muszą być pośród nich tacy, którym zostanie powierzona większa odpowiedzialność. Szczególnym zadaniem Ministra Generalnego oraz jego rady jest zagwarantowanie autentyczności w formowaniu wszystkich braci Zakonu. W każdym z okręgów ta odpowiedzialność spoczywa na Ministrach i gwardianach, którzy są zwyczajnymi animatorami i koordynatorami procesu formacyjnego braci. Obok nich są też formatorzy posiadający specyficzne kwalifikacje, którzy podejmują i realizują tę szczególną posługę w imieniu Zakonu oraz wspólnoty braterskiej” (Konst. 24,9).

Do Prowincjalnej Rady Formacji należą: prowincjalny sekretarz formacji, magister postnowicjatu i rektor seminarium oraz jego zastępca, wychowawcy postnowicjatu i seminarium, magister nowicjatu i postulatu oraz ich zastępcy, gwardiani domów formacyjnych, ojcowie duchowni postnowicjatu i seminarium oraz bracia zaangażowani w duszpasterstwo powołaniowe. W spotkaniu brali również udział br. Tomasz Żak – Minister Prowincjalny Krakowskiej Prowincji Kapucynów, br. Aleh Shenda – Kustosz Kustodii Białorusi oraz br. Piotr Błażej Suska – Kustosz Kustodii Ukrainy i Rosji.

Spotkanie PRF jest czasem refleksji nad dotychczasowym sposobem formowania i wychowania, jak również czasem rozeznawania. Spotkanie PRF obu polskich Prowincji kapucynów służy również pogłębianiu więzi pomiędzy Prowincjami. Krakowskie spotkanie było także czasem refleksji nad powstającym Ratio Formationis Ordinis. Postęp prac nad tym dokumentem przedstawił gość specjalny spotkania br. Jaime Rey OFMCap z Sekretariatu Generalnego Formacji, który po zakończeniu oficjalnej części zgromadzenia spotkał się z braćmi z Postnowicjatu, by wsłuchać się w ich głos dotyczący Ratio Formationis Ordinis.

Więcej (zdjęcia) na: www.kapucyni.pl