Kapucyni: Zakonnicy na kartach historii Ojczyzny

Na przestrzeni przeszło 300 lat istnienia Zakonu Kapucynów w Polsce, na polskiej ziemi żyło i pracowało wielu zakonników, którzy chlubnie zapisali się na kartach historii naszego kraju.

Wśród cnót, którymi odznaczali się w życiu zakonnym, takich jak modlitwa, ukochanie ubóstwa, pracowitość, gorliwość apostolska, pojawia się ofiarne umiłowanie ojczyzny. W tej grupie jest wielu, których dosięgła czy to ręka carów, czy też Stalina. Godzi się ich wspominać jako tych, których nazywamy „Sybirakami”.

Dzieje Krakowskiej Prowincji Kapucynów są kontynuacją chlubnych kart zapisanych w ciągu minionych trzech wieków przez kapucynów żyjących na terenie Polski. Jednakże karty te nierzadko zapisane były cierpieniem, trudem, tułaczką czy nawet krwią współbraci. Tak było przede wszystkim w czasach rozbiorów, kiedy to niemała grupa polskich kapucynów trafiła na „nieludzką ziemię” – na Sybir, będący dla nas synonimem najtrudniejszych doświadczeń, które mogą stać się udziałem człowieka. Tak kapucyni Sybiracy było też w naznaczonym komunistycznym totalitaryzmem wieku XX.Pochylając się ze czcią nad historią naszych rodaków, w tym naszych współbraci kapucynów zesłanych na bezkresne obszary syberyjskie, uświadamiamy sobie, że wolność, którą dziś możemy się cieszyć i która dla nas wydaje się tak oczywista jak powietrze, którym oddychamy, została okupiona przez całe pokolenia męczenników. To dzięki krwi naszych rodaków, którym bardzo często towarzyszyli w cierpieniu bracia kapucyni, mamy wolną ojczyznę i sami jesteśmy wolni. Pamięć o tych ludziach jest nie tylko naszą powinnością, ale i obowiązkiem, ponieważ kto zapomina o swojej historii i swoich korzeniach, traci coś bardzo ważnego – własną tożsamość.Dlatego wyrażam słowa wdzięczności autorowi tej książki, o. Hieronimowi Warachimowi, że zebrał i opracował biogramy kapucynów – Sybiraków, aby w świadomości potomnych przetrwały imiona prawdziwych bohaterów. Życzę wszystkim, którzy wezmą do ręki tę publikację, aby jej lektura pomogła w uświadomieniu sobie, jak wielką wartością jest wolność człowieka i narodu, skoro jej cena jest niejednokrotnie tak bardzo wysoka. Ci, którzy nie zawahali się jej zapłacić, z pewnością zasługują na naszą pamięć, cześć, a nade wszystko na naszą modlitwę. Książka „Kapucyni Sybiracy” autorstwa o. Hieronima Warachima może nam bardzo pomóc w wypełnieniu tej powinności.

Słowo wstępne Prowincjała br. Jacka Waligóry OFMCap

Książkę można zamówić w internetowej księgarni e-serafin