Karmelici: Kapituła Prowincjalna 2012

W dniach 14-18 maja 2012 w klasztorze OO. Karmelitów w Krakowie odbyła się Kapituła Prowincjalna pod przewodnictwem Generała Zakonu o. Fernando Millán Romeral. W czasie Kapituły podejmowane były ważne decyzje dotyczące przyszłości Polskiej Prowincji OO. Karmelitów.

 

Dnia 16 maja 2012 dostał wybrany nowy Zarząd Prowincji w składzie:

  • Prowincjał – o. Tadeusz Popiela
  • I radny – o Dariusz Borek
  • II radny – o. Stanisław Wysocki
  • III radny – o. Bogdan Meger
  • IV radny – o. Piotr Słomiński

Całemu zarządowi życzymy obfitości łask Bożych i Darów Ducha Św. na czas posługiwania w Prowincji

W czasie Mszy św. w czwartek 17.05 o godz. 8.00 odbyło się zaprzysiężenie nowego Prowincjała.

Źródło: www.karmelici.pl