Karmelici: Powrót św. Jadwigi Królowej na krakowski „Piasek”

Jadwiga 2Obok Bram Miłosierdzia naszej diecezji na Wawelu, w Łagiewnikach, w Kalwarii, dziś i ta Bazylika staje się szczególnym miejscem pielgrzymowania w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia. Tu bowiem znajduje się najbardziej znany kamień w Polsce, kamień miłosierdzia miłosiernej królowej (kamień z odciśniętą stopką św. Jadwigi), który jakże dużo mówi o Bożym Miłosierdziu!
– mówił w kazaniu z okazji wprowadzenia do Bazyliki oo. Karmelitów relikwii św. Jadwigi Królowej ks. prof. dr hab. Jacek Urban z katedry wawelskiej.

Uroczystości odbyły się w niedzielę 13 marca w Bazylice Karmelitów „Na Piasku”. To właśnie w 1397 roku Święta Jadwiga zaprosiła do Krakowa braci karmelitów z Pragi czeskiej, aby mogli służyć wiernym modlitwą i duszpasterstwem. Jak wspominał ks. prof. Jacek Urban, nie jest przypadkiem, że wybór królowej padł na karmelitów. Kto mógłby najlepiej sprawować posługę w jednym z pierwszych kościołów poświeconych Najświętszej Maryi Pannie w tajemnicy nawiedzenia, jak nie zakonnicy, którzy w szczególny sposób są oddani Jej opiece.

Po ponad 600 latach św. Jadwiga wraca w znaku relikwii na krakowski „Piasek”, do miejsce, które ufundowała, by teraz jeszcze obficiej wstawiać się za tymi, którzy klękają przy ołtarzu jej dedykowanym.

www.karmelici.pl