Karmelici: Rozpoczęcie głosowania na nowego Prowincjała

„Piękno kroczenia za Chrystusem: modlitwa, Reguła, promieniowanie radością i nadzieją” – to temat zbliżającej się Kapituły Prowincjalnej Karmelitów w 2018 roku. 14 listopada w klasztorze w Krakowie po raz pierwszy zebrała się Komisja Przygotowawcza Kapituły, której przewodniczącym został o. Janusz Bębnik, przeor z Woli Gułowskiej. Przez kolejne miesiące, do rozpoczęcia kapituły, komisja podejmie się zadania przygotowania zagadnień i programu tego najważniejszego spotkania braci karmelitów z Polski. Po raz pierwszy też komisja rozpoczęła przeprowadzenie głosowań na nowego prowincjała, który zgodnie z uchwalonymi trzy lata temu Statutami będzie wybierany listownie przez wszystkich braci. Przed rozpoczęciem kapituły będzie znane nazwisko nowego przełożonego, a jego zatwierdzenia na samej kapitule dokona Ojciec Generał.