Kaznodzieja Domu Papieskiego wygłosił rekolekcje dla kapłanów w CAM w Konstancinie

O. Raniero Cantalamessa OFM Cap., kaznodzieja Domu Papieskiego, w dniach 16-21 października 2011 r. wygłosił w Centrum Animacji Misyjnej Domu Rekolekcyjnym Księży Pallotynów w Konstancinie-Jeziornie rekolekcje dla kapłanów.

W rekolekcjach, zorganizowanych dla duchowieństwa archidiecezji warszawskiej oraz pallotynów obu polskich Prowincji, uczestniczyli również księża z innych diecezji oraz zgromadzeń zakonnych. W dniu 20 października, przeżywających te wyjątkowe ćwiczenia duchowne odwiedził metropolita warszawski ks. Kardynał Kazimierz Nycz.

O. Raniero w swoich niezwykle żywych konferencjach podejmował przede wszystkim tematykę ewangelizacji, życia chrześcijańskiego oraz Eucharystii.

Zagadnienie ewangelizacji papieski kaznodzieja przedstawił w formie komentarza do Listu św. Pawła do Rzymian. W liście tym Apostoł narodów daje wykładnię przepowiadania Ewangelii poganom i tym, którzy nie słyszeli o Dobrej Nowinie przyniesionej przez Jezusa. Pierwszym więc krokiem, jaki mają uczynić, aby przyjąć zbawienie jest wyznanie Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Wyznanie to i przyjęta sercem wiara daje człowiekowi usprawiedliwienie i pozwala przyjąć z radością nauczanie, przygotowujące do prowadzenia chrześcijańskiego życia.

Nauczanie o życiu chrześcijańskim o. Cantalamessa oparł o analizę hymnu Veni Creator ukazując rolę Ducha Świętego w urzeczywistnieniu życia Jezusa w naszym życiu. Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów, a potem przyjęcie Jego samego i Jego darów przez słuchających Słowa Bożego jest momentem rozpoczynającym nową rzeczywistość obecności Boga na ziemi.

Eucharystia natomiast została ukazana, jako ciągle powtarzający się dar życia i śmierci Jezusa. Ci, którzy ją przyjmują są w Niego przemieniani i tworzą jedno Ciało dając Jezusowi sposobność bycia obecnym we wszystkich ludzkich doświadczeniach.

Konferencje głoszone przez o. Cantalamessę zostały zarejestrowane i będą wydane na płycie CD.

Rekolekcje kapłańskie w CAM w Konstancinie-Jeziornie to pierwsza wspólna inicjatywa Archidiecezji Warszawskiej oraz Księży Pallotynów. Na przyszły rok zaplanowana została kolejna tego rodzaju propozycja (11-15 listopada 2012).

ks. Tadeusz Huk – ojciec duchowny kapłanów w Archidiecezji Warszawskiej
ks. Waldemar Pawlik SAC – Sekretarz ds. Formacji Prowincji Chrystusa Króla SAC