Klara i jej Forma życia

W dniach 22 – 28 czerwca 2018 r. w Centrum Duchowości Honoratianum w Zakroczymiu odbyło się studium Klara i jej Forma życia. Duchowa lektura Reguły św. Klary z Asyżu zorganizowane przez Franciszkański Instytut Duchowości, działający przy papieskim Uniwersytecie Antonianum w Rzymie razem z Instytutem Studiów Franciszkańskich w Krakowie dla sióstr żyjących w kontemplacyjnych wspólnotach franciszkańskich i klariańskich. Udział wzięło 30 sióstr z 14 wspólnot klarysek w Polsce.

Celem studium była duchowa lektura tego tak ważnego tekstu i jego krytyczna analiza, by móc w tym świetle lepiej uchwycić i zrozumieć charyzmat, jaki Ojciec Niebieski przekazał 800 lat temu Ubogim Paniom z San Damiano. Istotną częścią studium była także refleksja nad aktualnym sposobem przeżywania charyzmatu Ubogich Pań w świetle Konstytucji własnych Zakonów. 

Druga część studium obdędzie się za rok. W całości zostało przewidzianych około 60 godzin wykładowych i pracy wspólnej, zakończonych napisaniem  pracy, uwieńczonych świadectwem ukończenia studium, firmowanym przez Istituto Francescano di Spiritualità w Rzymie i Instytut Studiów Franciszkańskich w Krakowie.

Głównym prowadzącym studium był dr hab. Wiesław Block, brat mniejszy kapucyn, profesor z Istituto Francescano di Spiritualità przy Papieskim Uniwersytecie Antonianum w Rzymie, autor wielu prac naukowych poświęconych św. Klarze z Asyżu i ruchowi minoryckiemu.