I Kongres GMOP diecezji pelplińskiej

28 października 2017 r. w Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Prokowie odbył się  I Kongres Grup Modlitwy św. Ojca Pio diecezji pelplińskiej.

Poza Grupą Prokowską były obecne cztery wspólnoty: z Parafii Chrystusa Króla w Starogardzie Gdańskim, z Parafii św. Ottona w Kostkowie, z Parafii św. Wojciecha w Rozłazinie i z Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lęborku.

Na Kongres poza członkami Grup Modlitwy zaprosiliśmy sympatyków Ojca Pio z dekanatu kartuskiego i całej diecezji pelplińskiej, nienależących do grup modlitwy.

Przewodnim hasłem Kongresu było wezwanie: Eucharystia pokarmem w drodze. W ten sposób chcieliśmy jako wspólnota organizująca Kongres zwrócić uwagę na to, co umyka współczesnemu człowiekowi w codziennym zabieganiu – na rolę Eucharystii w ziemskim pielgrzymowaniu. Człowiek przesycony codziennym chlebem dóbr materialnych, konsumpcjonizmem, hedonizmem, pogonią za przyjemnościami zapomina, że do pełni życia potrzebuje także – obok chleba powszedniego – chleba dla duszy.

A tym chlebem, jak doskonale wiemy, jest Jezus Chrystus ukryty w Eucharystii. Niestety zbyt często o tym nie pamiętamy, opuszczając niedzielne i świąteczne Msze św., a także rzadko i niegodnie przyjmując komunię świętą.

Wybierając taki temat, chcieliśmy także zwrócić uwagę na rolę, jaką odgrywała Eucharystia w życiu św. Ojca Pio, jak się do niej przygotowywał, jak ją przeżywał i jak wyglądało jego dziękczynienie po niej.

Kongres Grup Modlitwy składał się z dwóch zasadniczych części: modlitewnej i artystycznej. Na część modlitewną Kongresu składały się: oddanie czci relikwiom Ojca Pio sprowadzonym z San Giovanni Rotondo, modlitwy i koronka, którą ułożył i modlił się codziennie sam święty, wykłady Ogólnopolskiego Moderatora o. Romana Ruska na temat: Eucharystii w życiu Ojca Pio i wymiaru ofiary przeżywanej przez św. Ojca Pio w trakcie odprawiania Mszy św. Całość modlitewną tej części Kongresu zwieńczyła Msza św. odprawiana pod przewodnictwem ks. kanonika dr. Grzegorza Lewandowskiego – Moderatora Grupy Prokowskiej, wraz z gośćmi – o. Romanem Ruskiem, o. Zdzisławem Dumą oraz pozostałymi Moderatorami Grup.

Na część artystyczną Kongresu, która odbyła się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II, składały się montaż słowno-muzyczny o św. Ojcu Pio, pt. Błagam Cię, mój dobry Boże – bądź moim życiem, okrętem i portem, oraz koncert muzyczny pieśni religijnych w języku kaszubskim.

Pomiędzy częściami artystycznymi uczestnicy Kongresu spożyli ciepły posiłek.

Głównym przyczynkiem do zorganizowania Kongresu przez naszą najmłodszą w diecezji pelplińskiej Grupę Modlitwy św. Ojca Pio w Prokowie była chęć zebrania się razem przy relikwiach Świętego, poznania się, pomodlenia, pośpiewania i przybliżenia sobie sylwetki świętego podczas wykładów Moderatora Ogólnopolskiego.

Moderator Grupy Modlitwy św. Ojca Pio
ks. kanonik dr Grzegorz Lewandowski

Za: www.kapucyni.pl