Kraków: franciszkanin bonifratrem

8 marca w uroczystość św. Jana Bożego w kościele krakowskich bonifratrów, franciszkanin o. Norbert Bajorek został w sposób uroczysty przyjęty do zgromadzenia Braci Szpitalnych.

„Św. Jan Boży, człowiek prosty i nieuczony, udowodnił w XVI wieku, że można pochylić się nad człowiekiem, że Ewangelia miłosierdzia jest aktualna”, powiedział na wstępie do uroczystej odpustowej Eucharystii główny celebrans, o. Norbert, który pomimo wieku, wyraźnie wzruszony, ale ze swoją charakterystyczną pokorą, przewodniczył uroczystej eucharystii odpustowej w święto patronalne Zakonu Bonifratrów.

„Miłość chrześcijańska nakazuje nam, abyśmy, o ile to od nas zależy, dopuścili do uczestnictwa w dobrach duchowych naszego zakonu osoby indywidualne i grupy osób. Generał w imieniu całego zakonu może włączyć do instytutu osoby fizyczne i prawne, aby mogły mieć udział w łaskach oraz w zasługach i w dobrych uczynkach spełnianych przez braci” – mówią Konstytucje Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego.

Na podstawie tej normy umocnionej długoletnią tradycją „poszerzania” rodziny zakonnej Zakonu Szpitalnego, Prowincjał Prowincji pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, br. Eugeniusz Kret, dokonał po homilii uroczystego aktu agregacji do Zakonu Bonifratrów długoletniego spowiednika i ojca duchownego wielu generacji braci bonifratrów, O. Norberta Bajorka z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych.

„Czcigodny, zacny Ojcze Norbercie” – zwrócił się do franciszkanina Prowincjał br. Eugeniusz Kret – „drogi Współbracie. Jestem zaszczycony, że to właśnie mnie przypadło w udziale włączać Cię w naszą Rodzinę zakonną, i teraz dwie rodziny zakonne – franciszkanie i bonifratrzy – poprzez Twoją posługę, stają się jedną rodziną, i żywe dziedzictwo duchowe wielkich zakonodawców – Biedaczyny z Asyżu i Biedaczyny z Grenady – oręduje za nami.”

Po odczytaniu uroczystego aktu agregacji wystosowanego przez Generała Zakonu Szpitalnego 29 stycznia, br. Eugeniusz Kret powiedział: „Drogi Ojcze, przyjmij ten dekret, i bądź z nami, dziękując Tobie za tę posługę, prowadzenie przez tyle lat wielu naszych braci, przybliżając im charyzmat i sprawując opiekę duchową”.

Oprócz aktu agregacyjnego podpisanego przez Ojca Generała Zakonu Bonifratrów, Brata Jesúsa Etayo Arrondo, o. Norbert otrzymał świecę z wizerunkiem św. Jana Bożego, symbol powolnego i nieustannego ofiarowania samego siebie w służbie bliźnim, koronkę różańca w formie obrączki z herbem Zakonu, która symbolizuje związek o. Norberta z Zakonem Szpitalnym, oraz owoce granatu, ponieważ pęknięty granat umieszczony jest w herbie Zakonu Bonifratrów jako symbol miłosiernej miłości Boga udzielającej się światu, owoc ten jest najczęściej przedstawiony otwarty, ponieważ udziela się ona innym poprzez posługę członków zakonu.

To symboliczne i doniosłe wydarzenie świadczy, jak bardzo dwa różne zakony, które narodziły się w różnych epokach historycznych i mają teoretycznie inny program realizacji charyzmatów ich założycieli, mogą się spotykać poprzez życie i posługę konkretnych osób, które bez wielkiego rozgłosu, służąc potrafią budować mosty łączące ludzi i instytucje.

Jednym z pierwszych kroków św. Franciszka z Asyżu na drodze odkrywania życia chrześcijańskiego było odkrycie Chrystusa w ubogim, którym posługiwał, dlatego nie dziwi szczególna więź i długoletnia współpraca franciszkanów z krakowskimi bonifratrami. Oprócz współpracy z Zakonem Bonifratrów, franciszkanie z prowincji krakowskiej mają także ośrodki pomocy osobom potrzebującym, jak Centrum Profilaktyki, Aktywnego Działania, Rozwoju i Edukacja w Chęcinach.

red.

Za: www.franciszkanie.pl