Kraków: II Zjazd Organizatorów Wakacyjnych Spotkań Młodych w Polsce

W dniach 13-14 października 2011 roku w Wyższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów w Krakowie odbył się II Zjazd Organizatorów Wakacyjnych Spotkań Młodych w Polsce. Pomysłodawcami tej pionierskiej inicjatywy są dwaj saletyni – ks. Maciej Kucharzyk MS i ks. Piotr Szweda MS.

Do saletyńskiego seminarium w Krakowie przyjechali przedstawiciele z ośmiu miejsc z całej Polski przygotowujący tego typu inicjatywy dla młodzieży, aby podzielić się wspólnie doświadczeniem i wymienić własnymi sugestiami na szerszym forum. Pierwszy taki Zjazd odbył się w styczniu br. w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu k. Jasła i został odebrany przez uczestniczącym w nim bardzo pozytywnie.

Wśród uczestników byli: ks. Robert Ablewicz MSF – organizator Góreckich Dni Młodości, ks. Andrzej Augustyn – współorganizator Papieskich Dni Młodych w Starym Sączu, o. Tomasz Bujarski SVD i o. Damian Piątkowiak SVD – odpowiedzialni za Misyjne Święto Młodych w Chludowie k. Poznania, o. Marcin Grec OFM Cap – organizator Spotkania Młodych w Wołczynie, ks. Jarosław Kędra – dyrektor spotkania Exodus Młodych w Zwierzyńcu w diecezji zamojsko-lubaczowskiej, o. Tomasz Nogaj SJ – organizator Ignacjańskich Dni Młodych, ks. Maciej Szeszko SDS – odpowiedzialny za Forum Młodych w Dobroszycac oraz ks. Maciej Kucharzyk MS, ks. Damian Kramarz MS i ks. Piotr Szweda MS – współorganizatorzy Międzynarodowego Saletyńskiego Spotkania Młodych w Dębowcu k. Jasła.

Podczas tych dwóch dni wspólnie dyskutowano na forum, wymieniano uwagi i spostrzeżenia, dzielono się pomysłami. Gościem specjalnym Zjazdu był o. Benedykt Pączka OFM Cap., dyrektor Sekretariatu Misyjnego z Krakowa. Uczestnicy wysłuchali jego konferencji, poświęconej zasadom fundraisingu. Nie zabrakło też czasu na modlitwę, Eucharystię i wspólną rekreację.

Mamy świadomość, iż coraz popularniejszą formą akcji wakacyjnych dla młodzieży są organizowane prawie przez każdą prowincję zakonną czy diecezję tzw. dni młodych. Na przestrzeni ostatnich lat widać wyraźnie, że jest to bardzo trafiona propozycja dla młodzieży, nie pozostająca bez echa także w środkach społecznego przekazu – napisali w liście zapraszającym na ten Zjazd jego Organizatorzy.

ks. Piotr Szweda MS, rzecznik Prowincji