Licheń: Konwent Polskiej Prowincji Marianów

W poniedziałek, 14 listopada, w Domu Pielgrzyma Arka rozpoczęły się obrady Konwentu Prowincjalnego, w którym uczestniczą będą przedstawiciele Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów.

Tematem trzydniowego spotkania jest „Nowa Ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej”. Dyskusję nad sposobem i treścią przepowiadania we współczesnym świecie sprowokowała zapowiedź synodu biskupów poświęconego tej tematyce, który zebrać ma się w przyszłym roku (7–28.10.2012).

Wezwanie do nowej ewangelizacji, skierowane przed laty do całego Kościoła przez Jana Pawła II, wciąż pozostaje aktualnym. „Odczytujemy je jako skierowane także do naszego Zgromadzenia – stwierdził ks. Piotr Kieniewicz MIC, rzecznik prasowy Sanktuarium. – Jest ono dla nas tym ważniejsze, iż jesteśmy zaangażowani na bardzo wielu obszarach: od „zwykłej” pracy duszpasterskiej w parafiach, poprzez działalność wydawniczą, medialną, po pracę akademicką. W każdym z tych miejsc trzeba nam głosić Ewangelię, starając się dotrzeć z jej przekazem do współczesnego człowieka”.

W programie konwentu przewidziane są wykłady ks. dr. Jarosława Sobkowiaka MIC, o. prof. dr. hab. Andrzeja Derdziuka OFMCap, ks. prof. dr. hab. Janusza Królikowskiego, ks. prof. dr. hab. Krzysztofa Pawliny i ks. dr. Waldemara Szlachetki. Prelegenci omówią różne obszary, na których podejmowana jest praca ewangelizacyjna. Każdy z wykładów będzie punktem wyjścia do dyskusji nad apostolskim zaangażowaniem marianów z Polskiej Prowincji.

W Konwencie uczestniczy 57 księży i braci z Polskiej Prowincji Zgromadzenia. Spotkania takie organizowane są dwa razy do roku dla omówienia zagadnień istotnych dla życia zakonnego i posługi duszpasterskiej.

Polska Prowincja Marianów liczy około 250 współbraci i obejmuje domy zakonne w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Kazachstanie i na Białorusi. Podlega jej również wikariat prowincjalny w Czechach i na Słowacji.

Biuro Prasowe
Sanktuarium Maryjnego w Licheniu

Za: www.marianie.pl