O. Sz. Praśkiewicz OCD: Jan Paweł II bronił godności człowieka, czerpiąc z myśli św. Jana od Krzyża

Święty Jan Paweł II był symbolem obrony praw narodów i jednostek, praw dziecka i starca, godności każdego człowieka w dzisiejszym świecie.

Nie zapominał przy tym o teologicznych, a nie politycznych podstawach godności i praw osoby, pamiętając zwłaszcza o myśli św. Jana od Krzyża. Zwrócił na to uwagę o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD z Wadowic, konsultor ds. kanonizacyjnych w Kurii Rzymskiej i Metropolitalnej Krakowskiej, który 14 grudnia przewodniczył kolejnej czwartkowej liturgii przy grobie Jana Pawła II w bazylice watykańskiej. Wraz z nim koncelebrowało ją około 50 księży, m.in. abp Konrad Krajewski z Watykanu i Mirosław Gucwa – biskup nominat diecezji Bouar w Republice Środkowoafrykańskiej.

Kaznodzieja zauważył na wstępie, że dzisiejsza Msza św., transmitowana przez Radio Watykańskie, wypada w liturgiczne wspomnienie św. Jana od Krzyża, o którym Karol Wojtyła powiedział, podczas pobytu przy jego grobie w Segowii, że „był on dla niego przyjacielem i mistrzem, który wskazywał mu zawsze światło wiary jaśniejące w ciemności i prowadzące do Boga”. Karmelita podzielił się następnie wspomnieniem sprzed ponad 30 lat, gdy jeszcze jako kleryk na rzymskim „Teresianum” został wraz z innymi zaproszony na Mszę św. do prywatnej kaplicy św. Jana Pawła II, właśnie w dniu 14 grudnia. „W pierwszym czytaniu mszalnym, podobnie jak dziś, rozbrzmiewały słowa Izajasza: «Ja, twój Bóg, ująłem cię za prawicę, mówiąc ci: Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą. (…) Tyś moim!». Wychodząc od tych słów, Ojciec Święty rozwinął spontaniczne rozważanie na temat godności ludzkiej osoby” – zaznaczył kaznodzieja, przywołując wygłoszone wówczas słowa papieża o św. Janie od Krzyża i jego wielkim poczuciu godności człowieka. „Fundament praw człowieka stanowią: stworzenie go na obraz i podobieństwo Boże, jego odkupienie krwią Chrystusa, obdarowanie go – w Chrystusie – synostwem Bożym i powołanie go do życia z Bogiem samym przez całą wieczność. I właśnie te względy teologiczne, a nie polityczne, motywowały nauczanie św. Jana Pawła II” – przypomniał mówca. Dodał, że wobec wszelkich „pseudopraw”, sprzecznych z prawem naturalnym i moralnym, formułowanych dziś przez środowiska liberalne, nie można nie wyrazić sprzeciwu. Przypomniał, że św. Jan Paweł II

czynił to z odwagą. Zdaniem o. Praśkiewicza św. Jan Paweł II czerpał swą inspirację do obrony osoby ludzkiej z nauczania hiszpańskiego doktora Karmelu. „Św. Doktor Karmelu rzeczywiście nie tylko przypomina o wielkiej godności człowieka, ale przeżywa ją w swoim doświadczeniu”. Karmelita zwrócił uwagę, że opisywanej przed tego mistyka godności nie da się porównać z czymkolwiek innym. „A dzieje się tak tylko po to, abyśmy mogli zanurzyć się w Chrystusie, który przychodzi, co szczególnie rozważamy w Adwencie; który przychodzi na spotkanie z nami także w tej Eucharystii, którą sprawujemy. Przychodzi po to, abyśmy, kontemplując Go, znaleźli ostateczną rację naszego życia, naszej godności dzieci Bożych, tak aby zrealizowało się w nas, opisane przez św. Jana od Krzyża, «nada y todo»: by Chrystus był naszym wszystkim, a wszystko to, co nie jest Chrystusowe, było niczym” – powiedział na zakończenie kaznodzieja. Czwartkowe liturgie przy grobie Jana Pawła II zaczęto odprawiać zaraz po śmierci papieża Polaka i na stałe wpisały się one w tradycję polskiego pielgrzymowania do Watykanu.

rk (KAI) / Watykan

Więcej tutaj.

Za: Redakcja.