Oblaci NMP: Wizyta ojca Generała Louisa Lougena OMI

W świętokrzyskim klasztorze zakończyła się wizyta naszego Ojca Generała Louisa Lougena OMI. Nasz Superior Generalny przybył do Polski by wziąć udział w prowincjalnych obchodach 150. rocznicy narodzin dla nieba św. Eugeniusza de Mazenoda – Założyciela Misjonarzy Oblatów, które miały miejsce w naszym Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze w dniach 28-29 października br.

Ojciec Generał przybył do nas w towarzystwie Ojca Prowincjała Ryszarda Szmydkiego OMI oraz O. Józefa Niesłonego OMI, który pełni funkcję Ojca Duchownego naszej Polskiej Prowincji.

Superior Generalny spotkał się ze wspólnotą ojców i braci posługującymi na co dzień w świętokrzyskim sanktuarium. Zwiedził kompleks klasztorny i jak sam powiedział, to co zobaczył wywarło na nim wielkie wrażenie. Wyraził także swą wdzięczność i uznanie za to, że oblaci tak wiele dokonali odnawiając świątynię i zabudowania klasztorne.
Generał spotkał się także ze wspólnotą nowicjatu. W braterskim i rodzinnym spotkaniu wysłuchał historii życia każdego nowicjusza oraz sam przedstawił swoją historię i drogę posługi oblackiej. Był to czas, kiedy najmłodsi oblaci mogli zadawać pytania dotyczące naszej rodziny zakonnej, a szczególnie przyszłości Zgromadzenia.
Ojciec Generał żegnając się z naszą wspólnotą zapewnił, że na pewno wróci tutaj. Powierzył swą posługę naszym modlitwom i prosił, byśmy trwając przy Krzyżu Zbawiciela wspierali go w jego misji Superiora Generalnego. Szczególnym momentem i bardzo podniosłym było to, że każdy z nas mógł wziąć do ręki i ucałować Krzyż Oblacki Założyciela naszej rodziny Zakonnej św. Eugeniusza de Mazenoda.

Ojciec Lougen urodził się w Buffalo w stanie Nowy York w 1952 roku. Tam jako uczeń gimnazjum im. Biskupa Neumanna poznał Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów. W 1970 r. wstąpił do junioratu w Newburgh. Swoje pierwsze śluby złożył w nowicjacie w Godfrey. Od 1973 roku kontynuował pierwszą formację u oblatów na Uniwersytecie w Waszyngtonie w celu uzyskania bakalaureatu z filozofii i magistra teologii. Złożył śluby wieczyste w Newburgh w 1976 roku. Po przyjęciu święceń diakonatu w 1978 roku, służył przez sześć miesięcy w Brazylii. W roku 1979 przyjął w Waszyngtonie święcenia prezbiteratu. Wrócił do Brazylii, gdzie w dawnej prowincji São Paulo, pracował w kilku parafiach jako proboszcz, następnie dyrektor prenowicjatu i mistrz nowicjatu. W latach 1985 – 1994 służył przez trzy kadencje w Radzie Prowicnj iSão Paulo. Po powrocie do Stanów Zjednoczonych w 1996 r., ojciec Lougen pracował jako asystent dyrektora prenowicjatu i proboszcz parafii Holy Angels w Buffalo. Był także Mistrzem nowicjatu w Godfrey od 2002. W 2005 r. został wybrany na stanowisko Prowincjała Prowincji Stanów Zjednoczonych.

30 września ubiegłego roku, podczas XXXV Kapituły Generalnej Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej został wybrany na 13 z kolei Superiora Generalnego.

Za: www.swietykrzyz.pl