Order Orła Białego dla abp. Gocłowskiego

Abp Tadeusz Gocłowski, emerytowany metropolita gdański, wieloletni krajowy duszpasterz ludzi pracy i b. współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu, odebrał 10 listopada z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego najwyższe odznaczenie państwowe – Order Orła Białego.

W Pałacu Prezydenckim odbyła się dziś uroczystość z okazji jutrzejszego Święta Niepodległości z udziałem przedstawicieli władz państwowych i parlamentarzystów. Obecni byli także: nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore i sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Wojciech Polak.

Oprócz abp. Gocłowskiego najwyższe odznaczenia państwowe odebrali także: Zbigniew Romaszewski – działacz opozycji demokratycznej w PRL, b. wicemarszałek Senatu i Andrzej Wielowieyski – b. senator, doradca przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Lecha Wałęsy, uczestnik obrad Okrągłego Stołu.

Emerytowany arcybiskup gdański został uhonorowany „w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności dla życia publicznego i społecznego, za działalność na rzecz przemian demokratycznych w kraju, za osiągnięcia w dziele pojednania między ludźmi”.

Prezydent RP Bronisław Komorowski, wręczając arcybiskupowi najwyższe odznaczenie państwowe, podkreślił, że w niełatwych czasach Kościół był w Polsce jednym z najważniejszych bastionów narodowej wolności. Wyraził przy tym nadzieję, że dobre w przeszłości relacje państwo-Kościół zostaną zachowane.

W przemówieniu wygłoszonym podczas uroczystości szef państwa powiedział, że Kościół dał fundament polskiej demokracji i wolności. Odniósł się także do stosunków państwo-Kościół i podkreślił, że opierają się one nie „na zasadzie zimnej separacji, ale na zasadzie przyjaznego rozdziału Kościoła i państwa, w której mieści się wzajemne poszanowanie autonomii i wola współdziałania, zrozumienie tego, że wszyscy razem pracujemy na rzecz dobra wspólnego, na rzecz dobra Ojczyzny i jej obywateli”.

Wręczając Order Orła Białego abp Gocłowskiemu prezydent podziękował „całemu Kościołowi polskiemu” za fundament polskiej demokracji i polskiej wolności.

Wśród odznaczonych był także ks. prałat Edmund Cisak, który z rąk prezydenta odebrał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Emerytowany duszpasterz Sybiraków, który 6 lat spędził na Sybirze, został w ten sposób uhonorowany za zasługi w pracy duszpasterskiej oraz za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz organizacji kombatanckich.

81-letni ks. prałat jest kapłanem diecezji opolskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1955 r. Przez wiele lat był krajowym kapelanem Sybiraków, a także proboszczem parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Wojciecha w Grodźcu k. Opola. Zainicjował Pieszą Pielgrzymkę Opolską na Jasną Górę.

Order Orła Białego to najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej. Nadawane jest za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla pożytku Rzeczypospolitej najwybitniejszym Polakom oraz najwyższym rangą przedstawicielom państw obcych.

Order Odrodzenia Polski to drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne, nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Zostało ustanowione ustawą z 4 lutego 1921 r.

KAI/drr

Za: www.deon.pl