Pallotyni – Sierpc: Dzwon „bł. Jana Pawła II”

W uroczystość rocznicy poświęcenia Kościoła własnego, tj. 30 października 2011 roku, w południe, w Sanktuarium MB Sierpeckiej Pani Niezawodnej Nadziei ks. bp Piotr Libera, ordynariusz prastarej diecezji płockiej, poświęcił nowy dzwon „bł. Jana Pawła II”, który jest dziękczynieniem za beatyfikację papieża Jana Pawła II oraz za 30 lat parafii św. Benedykta w Sierpcu.

Na powyższą uroczystość z Warszawy przybył przełożony Prowincji Chrystusa Króla, ks. Józef Lasak SAC, z radcą prowincjalnym, ks. Józefem Ciupakiem SAC oraz administratorem prowincjalnym, ks. Tomaszem Pławnym SAC. Ks. dziekan z klerem dekanatu sierpeckiego przeżywał powyższą uroczystość razem z całą wspólnotą sierpecką księży pallotynów.

Krótki rys historyczny: w uroczystość św. Wincentego Pallottiego, czyli 22 stycznia br., cała wspólnota parafialno-sanktauryjna została zapoznana z ideą fundacji nowego dzwonu. Do Sierpca przybył znakomity ludwisarz z Gliwic, Zbigniew Felczyński z małżonką, aby omówić wszystkie sprawy związane z nowym dzwonem dla sierpeckiego sanktuarium. Dnia 27 maja 2011 roku o godz. 3.07 dzwon narodził się i już wszystkim gra wzywając do modlitwy i osobistej refleksji. W fundację nowego dzwonu dla sanktuarium włączyli się nie tylko parafianie, ale pielgrzymi i turyści. W ciągu 9 miesięcy udało się zebrać całą potrzebną kwotę na dzwon, który nosi imię „bł. Jan Paweł II”. Podczas liturgii dziękczynnej za 30 lat parafii św. Benedykta oraz za beatyfikację Jana Pawła II ks. bp Piotr Libera w słowie pasterskim podziękował wszystkim, którzy choćby przysłowiową złotówką wsparli dzwon wskazując, że trudne czasy nie sprzyjają takim inicjatywom.

Koncert na niedzielę

W niedzielę, 30 października 2011 roku, o godz. 17.00 w Sanktuarium MB Sierpeckiej wystąpił Męski Chór Kameralny im. Bogdana Onisimowicza z Supraśla. Dyrygentem i założycielem chóru jest Marcin Abijski, absolwent Ateńskiego Konserwatorium Narodowego na Wydziale Muzyki Bizantyjskiej oraz Uniwersytetu Ateńskiego na wydziale Teologii Społecznej.

W niedzielne popołudnie Chór Kameralny im. Bogdana Onisimowicza z Supraśla wprowadził zgromadzonych w sanktuarium w interesujące obszary muzyki bizantyjskiej, ruskiej oraz prawosławnej. W sierpeckim Sanktuarium Pani Niezawodnej Nadziei po raz pierwszy zabrzmiał fragment „Akatystu”, hymnu maryjnego, który zrobił ogromne wrażenie na zgromadzonych licznie melomanach.

Koncert został zadedykowany wszystkim, którzy modlitwą, ofiarą i dobrym słowem wsparli fundację nowego dzwonu „bł. Jan Paweł II” dla sierpeckiego Sanktuarium Matki Bożej Pani Niezawodnej Nadziei.

Ks. Stanisław Zarosa SAC

Następny koncert w sierpeckim sanktuarium odbędzie się 11 listopada 2011 roku o godz. 16.00 a wystąpi CHÓR PUERI ET PUELLAE CANTORES PLOCENSES

Zapraszamy na: www.sanktuarium.sierpc.pl Życie musi być związane ze świątynią

O ścisłym związku ludzkiego życia ze świątynią – miejscem przyjęcia chrztu św. i uczestnictwa w Eucharystii, mówił bp Piotr Libera 30 października 2011 r. w kościele parafii św. Benedykta w Sierpcu w 30. rocznicę utworzenia parafii oraz z okazji poświęcenia nowego dzwonu. Nadano mu imię „Błogosławiony Jan Paweł II”.

„Niech nasze życie będzie złączone ze świątynią. To w świątyni woda chrztu świętego polała się na nasze głowy. Odwiedzajmy te miejsca, gdzie zostaliśmy ochrzczeni. Czy wiesz, w której świątyni zostałeś ochrzczony? Czy pamiętasz, gdzie po raz pierwszy się spowiadałeś, gdzie przyjąłeś pierwszą Komunię Świętą, gdzie zawarłeś sakrament małżeństwa? Twoje życie jest związane z tymi wszystkimi świątyniami, a świątynia to miejsce szczególne. Jeśli przyjdziesz do niej i w wierze staniesz przed Panem Bogiem, to wyjdziesz inny, pocieszony, umocniony, czasem oczyszczony z grzechów”, mówił bp Libera w Sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej Pani Niezawodnej Nadziei.

Przypomniał, że w ciągu dwóch tysięcy lat chrześcijaństwa zbudowano wiele świątyń, zdobią one miasta i wsie. Postawili je „przyjaciele Chrystusa: ci, którzy w Jezusie rozpoznali swojego Zbawiciela”. Wszystkie one przypominają, że „w nich mieszka żywy Bóg”. Przypominają o tym także kościelne dzwony, a nowy dzwon w parafii św. Benedykta jest „owocem twardej, codziennej pracy złożonej w ofierze dla Pana, jako dar serca przepełnionego wiarą, świadectwo wiary fundatorów i wiary tej parafii” – podkreślał ordynariusz płocki.

„Słuchajmy nauczania dzwonów, które codziennie głoszą chwałę Boga. Dzwony śpiewają, że jest Jeden, Najświętszy Bóg, Stwórca świata i Ojciec Miłosierdzia. Dzwon o imieniu Błogosławiony Jan Paweł II codziennie będzie przypominał, że istnieją dwa światy: świat religijny, ewangeliczny, świat z Bogiem oraz świat bez Boga, świat materialistyczny, świat wrogi religii. Dzwon przypomni wszystkim, także politykom, że są wartości ewangeliczne i kto je zlekceważy, zlekceważy całą polską przeszłość. Kto je zlekceważy, ten przyszłość Polski budował będzie na piasku, dla siebie, tylko na dziś, a nie dla przyszłych pokoleń”, akcentował bp Libera.

W Mszy św. będącej dziękczynieniem za beatyfikację Jana Pawła II, 30-lecie parafii św. Benedykta i za nowy dzwon, uczestniczył m.in. ks. Józef Lasak SAC, wyższy prowincjał księży pallotynów prowincji Chrystusa Króla, ekonom prowincjalny ks. Tomasz Pławny SAC, radca prowincjalny ks. Józef Ciupak, byli proboszczowie sierpeckiej parafii, siostry benedyktynki, przedstawiciele władz samorządowych Sierpca, wierni parafii.

Eucharystię poprzedziło poświęcenie nowego dzwonu, ufundowanego przez parafian i pielgrzymów. Aktu poświęcenia dokonał bp Piotr Libera.

Dzwon „Błogosławiony Jan Paweł II” waży 580 kg, jest w dźwięku „gis”. Umieszczono na nim jego imię, datę pontyfikatu Papieża Polaka 1978-2005, nazwisko pierwszego proboszcza parafii ks. Kazimierza Szymańskiego, nazwisko obecnego proboszcza ks. Stanisława Zarosy SAC i biskupa płockiego Piotra Libery. Nowy dzwon będzie towarzyszył swojemu poprzednikowi „Marii” (o dźwięku „fis”).

„Nowy dzwon jest rodzajem pomnika dla błogosławionego Jana Pawła II – mówił z okazji uroczystości proboszcz parafii ks. Stanisław Zarosa SAC. – Będzie grał m.in. o godzinie 21.37, przez 37 sekund, aby przypominać godzinę odejście Papieża Polaka do domu Ojca, ale także by zachęcić do rachunku sumienia, skłonić do refleksji nad swoim życiem, przypomnieć o wieczności, być okazją do dziękczynienia za niezwykły pontyfikat bł. Jana Pawła II”, podkreślał ks. Zarosa.

30-lecie parafii św. Benedykta oraz fundację nowego dzwony uczczono także koncertem muzyki bizantyjskiej, w wykonaniu chóru prawosławnego z Supraśla. Wykonali oni fragment „Akatystu”.

Parafia pw. św. Benedykta w Sierpcu została erygowana 14 września 1981 r. przez ówczesnego biskupa płockiego Bogdana Sikorskiego, przy istniejącym kościele pw. Wniebowzięcia NMP. Pierwszym proboszczem parafii był ks. Kazimierz Szymański. W 1983 r. miała miejsce koronacja cudownego obrazu Matki Bożej Sierpeckiej koronami papieskimi, w 500-lecie kultu oddawanego Pani Niezawodnej Nadziei. Obecnie parafią św. Benedykta zarządzają księża pallotyni.

Źródło: eg (KAI) / Sierpc


Za: InfoSAC 03/11/2011 [25]