Poczta Polska: Świadkowie nadziei – błogosławieni misjonarze polscy

Poczta PolskaPoczta Polska upamiętniła błogosławionych franciszkańskich męczenników z Paricoto.

Bł. o. Michał Tomaszek i bł. o. Zbigniew Strzałkowski znaleźli się na znaczku pocztowym o wartości 1,75 zł. Nakład sięgnął 300 000 sztuk.

Znaczki znajdują się w druku sprzedażnym po 6 sztuk. Autorką projektu znaczka jest Aleksandra Pietrzak .

Wraz ze znaczkiem wydano kopertę FDC , tj. Pierwszego Dnia Obiegu. ang. First Day Cover).

Na kopercie FDC znajdują się:

– napis Świadkowie nadziei – błogosławieni misjonarze polscy”

– ostemplowany znaczek z miejscem i datą: Kraków, 5 grudnia w 2015 r.

– franciszkański znak Tau

Męczennicy franciszkańscy z Peru, bł. Michał Tomaszek i bł. o. Zbigniew Strzałkowski, pochodzący z krakowskiej prowincji franciszkanów, beatyfikowani zostali w Peru, właśnie w dniu 5 grudnia w 2015 r.

Anna Dziemska