Poetyckie świadectwo życia pustelniczego w Eremie Kamedułów

Kilka dni temu nakładem Wydawnictwa Bernardinum ukazało się poetyckie świadectwo pustelniczego powołania Brata Mateusza Macieja Kolbusa „Znak w Popiele” . Autor jest kamedułą z Bieniszewa. Wiersze zamieszczone w tej książce to przede wszystkim próba wyrazu tego, co niewyrażalne w misterium życia w samotności i ciszy przeżywanego pod znakiem ofiary, w którym napotyka się palącą Obecność, nie przemilczając przy tym także doświadczeń trudnych. Mateusz Maciej Kolbus jest pustelnikiem w Bieniszewie koło Konina od 2004 roku. wcześniej publikował w „Śląsku” „Toposie” i „Więzi”. Obecnie studiuje w WSD w Kazimierzu Biskupim.

Zobacz: TUTAJ