Pożegnania: o. Arkadiusz Banecki SJ

Dnia 5 listopada, w święto Świętych i Błogosławionych TJ, odszedł do Pana o. Arkadiusz Banecki, jezuita, wieloletni rekolekcjonista, zaangażowany w posługę we wspólnotach neokatechumenalnych.

Pogrzeb odbędzie się w najbliższy czwartek w Lublinie. Msza św. pogrzebowa w Archikatedrze Lubelskiej rozpocznie się o g. 11.00. Dokładne informacje o pogrzebie podane są w nekrologu.

Ojciec Arkadiusz Banecki, jezuita, urodził się 18 stycznia 1926 roku w Malonkach, w województwie mazowieckim. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej we wsi Łukowo, natomiast do Liceum Ogólnokształcącego w Pułtusku. Po zdanej maturze w 1948 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Płocku i został wyświęcony na kapłana w 1953 r. przez posługę bpa Tadeusza Pawła Zakrzewskiego. Przez kilkanaście lat posługiwał jako kapłan diecezji płockiej, wypełniając obowiązki wikariusza, administratora i następnie proboszcza.

Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił 25 sierpnia 1970 r. i odbył nowicjat w Kaliszu. Pierwsze śluby złożył 8 września 1972 r. w Kaliszu, na ręce o. Stefana Miecznikowskiego SJ. Przez kolejne lata pełnił posługę kapłańską prowadząc przede wszystkim rekolekcje parafialne oraz misje ludowe i wspierał swoją obecnością nasze wspólnoty w Toruniu, Kaliszu i Lublinie. W latach 1979 – 80 odbył III probację w Starej Wsi. Ostatnie śluby złożył 14 sierpnia 1981 r. w Świętej Lipce na ręce ówczesnego Prowincjała o. Zygmunta Perza SJ.

Kolejno posługiwał nadal jako misjonarz ludowy w Łodzi, Radomiu, Gdańsku i Gdyni. Przez najdłuższy okres pracował w Lublinie (1993-2012), we wspólnocie przy ul. Królewskiej, posługując w tamtejszym kościele oraz we wspólnotach neokatechumenalnych. Był ceniony przez ludzi za jego szczere oddanie Panu Bogu i Kościołowi, bardzo zaangażowany jako spowiednik oraz prezbiter w wielu wspólnotach neokatechumenalnych. Ze względu na pogarszający się stan zdrowia od 28 grudnia 2012 roku przebywał w kolegium w Gdyni i tam modlił się za Kościół i Towarzystwo Jezusowe.

Zmarł w Gdyni 5 listopada 2017 r. Odszedł do Pana w 92. roku życia, w 48. roku powołania zakonnego i w 65. roku kapłaństwa. Niech Zmartwychwstały Pan da mu teraz udział w życiu wiecznym.

Leszek Mądrzyk SJ

Za: www.jezuici.pl