Pożegnania: o. prof. Leon Dyczewski OFMConv

franciszkanie.plWe wtorek 16 lutego w Łodzi zmarł znany i ceniony franciszkański socjolog, założyciel Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa KUL o. prof. Benigny Leon Dyczewski OFMConv. W tym roku skończyłby 80 lat.

Franciszkanin urodził się 28 października 1936 r. w Małopolu. Do Zakonu Franciszkanów wstąpił w 1955 r. Po odbyciu nowicjatu studiował filozofię w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Łodzi (1956-58), a teologię – w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Krakowie (1958-62).

Po święceniach kapłańskich przez rok pracował jako duszpasterz w Kołobrzegu.

W 1963 r. podjął studia z zakresu filozofii społecznej i socjologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1966 obronił pracę magisterską z filozofii, a w 1974 – pracę doktorską.

Od 1981 r. był doktorem habilitowanym w zakresie socjologii. Od 1992 r. – profesorem zwyczajnym.

Był wykładowcą w Wyższym Seminarium Ojców Franciszkanów w Łodzi, wychowawcą i wicerektorem Wyższego Seminarium Ojców Franciszkanów w Łodzi, Prefektem ds. Formacji i Studiów Prowincji Matki Bożej Niepokalanej; Prefektem ds. Formacji i Studiów Jurysdykcji Franciszkańskich Europy Środkowej i Wschodniej; asystentem w Międzywydziałowym Zakładzie Badań nad Kulturą Chrześcijańską KUL; asystentem przy Katedrze Socjologii Chrześcijańskiej, a następnie adiunktem przy Katedrze Socjologii Rodziny – KUL; kierownikiem Katedry Socjologii Kultury KUL; prodziekanem Wydziału Nauk Społecznych KUL; dyrektorem Akademii Społecznej; dyrektorem Podyplomowego Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa KUL; kierownikiem specjalności Komunikacja Społeczna i Dziennikarstwo w Instytucie Socjologii KUL; kuratorem Katedry Socjologii Grup Etnicznych; organizatorem kierunku studiów Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Wydziale Nauk Społecznych KUL; organizatorem Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych KUL i kuratorem Katedry Kultury Medialnej.

Poza Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Łodzi i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim pracował również w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Białej Podlaskiej.

Był na wielu zagranicznych pobytach studyjno-badawczo-dydaktycznych we Francji, w Wielkiej Brytanii, Austrii, Belgii, Stanach Zjednoczonych czy Niemczech.

Głównymi nurtami zainteresowań i prac naukowo-badawczych franciszkanina były: działalność Kościoła katolickiego w okresie międzywojennym i katolicka nauka społeczna; rodzina i polityka rodzinna; teorie kultury, typy i formy kultury, zmiana i rozwój kultury; kultura i religia; tożsamość społeczno-kulturowa, tradycja i dziedzictwo kulturowe; wielokulturowość, kultura narodowa, kultura grup etnicznych, kultura regionalna w procesach jednoczenia się Europy i globalizacji; małe grupy jako ogniska kulturotwórcze i nośniki kultury; kultury alternatywne; style życia; wartości, symbole, wzory osobowe, bohaterzy w kulturze polskiej; komunikacja społeczna: zagadnienia teoretyczne i media komunikacji społecznej.

Był autorem ponad 350 prac naukowych i publicystycznych.

Za życia otrzymał wiele nagród i odznaczeń, m.in.: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodę indywidualną Ministra Edukacji Narodowej, Nagrodę Naukową im. Włodzimierza Pietrzaka, Odznakę Zasłużony Działacz Kultury, Medal za Zasługi w Walce o Niepodległość i Prawa Człowieka 13.XII.1981, Medal im. Aleksandra Patkowskiego, Medal Redaktora Naczelnego Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Medal okolicznościowy 600-lecia Urzędowa, Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” czy Medal im. Wacława Szuberta.

 jms


Pogrzeb śp. o. Leona Benignego Dyczewskiego odbędzie się 22.02.2016 r. (poniedziałek) w Sanktuarium Św. Antoniego z Padwy w Łodzi, ul. Okólna 185 

  • 11.00 – różaniec,
  • 11.30 – jutrznia,
  • 12.00 – Msza święta

Kapłani proszeni są o zabranie alby i stuły.


10 przykazań właściwego stosunku do mediów:

Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, a nie telewizja lub jakiekolwiek inne medium

1. Nie zapominaj nastawić anteny na świat nadprzyrodzony, na to, co w górze jest. Bóg dotrzymuje tego, co mówi i obiecuje, media nie.

2. Nie twórz fałszywych wyobrażeń o sobie, świecie i Bogu. Rzeczywistość jest często inna, aniżeli przedstawiają ją media.

3. Miej czas na Dobrą Nowinę. Tak wiele złych wiadomości dostarczanych przez media – przez dłuższy czas – nie zniesie żaden człowiek.

4. Nie zgub swoich bliźnich z oczu i nie strać wiary w ich dobrą wolę. Są oni lepsi niż ukazują ich media.

5. Nie miej upodobania w przemocy i gwałcie. Media nie mogą się bez nich obyć. A życie bez nich jest szczęśliwsze.

6. Trzymaj się mocno wyobrażenia świata i systemu wartości przekazywanych przez tradycję i do jakich sam dochodzisz. Media często je niszczą, niszczą też sacrum i wszelkie tabu.

7. Miej własną opinię na temat ważnych zagadnień życia i nie wierz wszystkiemu, co czytasz w prasie, słyszysz w radiu, oglądasz w telewizji i internecie. Media ubierając się w słowa i obrazy obiektywizmu, często są stronnicze, wiele w nich sensacji, jednostronności i półprawd, uprawiają propagandę.

8. Nie pozwól uzależnić się. Broń swojej wolności, zachowaj dystans i postawę krytyczną wobec tego, co czytasz, słyszysz, oglądasz. Właściciel koncernów medialnych, partie polityczne, potężni producenci i handlowcy przy pomocy mediów chcą pozyskać ciebie jako swego zwolennika, nabywcę swoich towarów i usług.

9. Nie patrz na innych, bądź panem samego siebie. Świat pełen ludzi potrzebuje niezależnych i w pełni rozwiniętych osobowości.

10. Nie uchylaj się od odpowiedzialności. Bohaterzy telewizyjni i filmowi mają życie wymyślone i za ciebie żyć nie będą.

prof. Leon Dyczewski

Za: www.franciszkanie.pl