Pożegnania: o. Szymon Czesław Sulkowski, franciszkanin

Dnia 12 grudnia 2017 roku o 23:50 w szpitalu w Inowrocławiu odszedł do Pana o. Szymon Czesław Sulkowski w wieku 71 lat, w 33 roku kapłaństwa i 41 roku życia zakonnego.

O. Szymon urodził się 7.06.1946 roku w Wielkopolsce, w miejscowości Szetlewek, koło Konina jako syn Jakuba i Bronisławy zd. Pakulska. Został ochrzczony dnia 20.06.1946 roku, a bierzmowany 27.09.1955 roku w kościele  parafialnym pw. św. Jakuba w Rzgowie, diec. włocławska.

Po ukończeniu szkoły podstawowej, pracował w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Nysie. Jednocześnie uzupełniał wykształcenie w zakresie szkoły średniej, w szkole dla pracujących. Egzamin dojrzałości zdał w 1976 roku. Potem wstąpił do Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów. W Osiecznej rozpoczął nowicjat dnia 5.09.1976 przybierając imię zakonne Szymon. Po roku, dnia 4.09.1977, na ręce o. prowincjała Damiana H. Szojdy, złożył przyrzeczenia zachowania rad ewangelicznych.  Studia seminaryjne odbył w Katowicach-Panewnikach w latach akademickich 1977/78 – 1983/84. Wieczystą profesję złożył 2.05.1981 roku w kościele klasztornym pw. św. Walentego w Osiecznej, na ręce magistra nowicjatu o. definitora prowincjalnego Modesta Zdz. Wieczorka. Święcenia kapłańskie przyjął w bazylice mniejszej św. Ludwika w Katowicach –  Panewnikach 3.04.1985 roku przez posługę ks. bpa Herberta Bednorza.

Po święceniach prezbiteratu przez jeden rok był wikariuszem parafialnym w Katowicach-Panewnikach (1985 – 1987). Następnie podjął pracę jako rekolekcjonista i misjonarz (Opole 1987 – 1991).

Dnia 19.03.1991 roku została erygowana prowincja pw. św. Franciszka z Asyżu z siedzibą władz prowincjalnych w Poznaniu. O. Szymon wstąpił do niej. Wkrótce został  wybrany gwardianem i ekonomem we Wschowie (1991 – 1994). W tym czasie przez jeden rok był w tym klasztorze wice magistrem postulatu (1992 – 1993).

Z zapałem oddawał się pracy  misyjno-rekolekcyjnej podczas kolejnych pobytów w domach zakonnych: Jarocin (1994-1997, 2000-2003), Osieczna (1997-2000), Pakość u św. Bonawentury (2003-2009). Był wikarym domu: Jarocin (2000-2003) i  Osieczna (2009-2012). Posługiwał we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w charakterze  asystenta wspólnoty (Leszno, Ostrów-konkatedra).

Od 2016 r. do śmierci przebywał w Pakości.  

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 15 grudnia 2017 roku w kościele św. Bonawentury w Pakości. Po Mszy św. pogrzeb na cmentarzu kalwaryjskim.

***

Boże, w swojej dobroci wysłuchaj nasze prośby o zbawienie Twojego sługi, kapłana o. Szymona Sulkowskiego, który głosił Twoje imię braciom, i daj mu wieczną radość w społeczności świętych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Za: franciszkanie.net.