Pożegnania: s. Joanna Mieczysława Babińska

W wigilię adwentowej niedzieli „Gaudete”, 16 grudnia 2017 roku, Wszechmogący Ojciec przeprowadził naszą Siostrę Joannę Mieczysławę Babińską do swoich wiecznych przybytków.

Śp. Siostra Joanna urodziła się 8 stycznia 1936 roku w miejscowości Krzewo – Plebanki, woj. podlaskie, diecezja łomżyńska. Do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny została przyjęta 1 listopada 1954 r. Formację nowicjacką rozpoczęła 14 sierpnia 1955 r. w Chełmnie. Pierwszą profesję złożyła 15 sierpnia 1957 r. w domu nowicjatu w Chełmnie, a wieczystą 15 sierpnia 1960 r. w Ratowie, diecezja płocka. W tym roku przeżywała sześćdziesiątą rocznicę złożonych przez siebie ślubów.

Po okresie podstawowej formacji zakonnej Siostra Joanna ofiarnie angażowała się w zlecone jej prace prowadzone przez Zgromadzenie – katechizacja dzieci w Łodzi i Warszawie, obowiązek księgowej w Zakładzie Specjalnym dla Dzieci w Głodzinie. Odbyła też studia uwieńczone w 1976 roku doktoratem z prawa kanonicznego. W roku 1984/85 specjalizowała się w zakresie prowadzenia prac procesowych na studium dla postulatorów prac kanonizacyjnych w Rzymie. Przez piętnaście lat była zaangażowana jako postulator generalny w prace procesu beatyfikacyjnego założycielki naszego Zgromadzenia – Matki Bolesławy Marii Lament wyniesionej do chwały ołtarzy przez świętego Jana Pawła II w 1991 roku.

Wkrótce po beatyfikacji Siostra Joanna podjęła posługę w Sekretariacie Episkopatu Polski. Przez rok pracowała w Kościelnej Radzie Gospodarczej, a następnie w Biurze Prasowym przy opracowywaniu Biuletynu Konferencji Episkopatu Polski, w Kancelarii Sekretarza Generalnego i w Archiwum Konferencji Episkopatu Polski. W tę odpowiedzialną pracę była zaangażowana przez siedemnaście lat: od 1 lipca 1991 roku do 10 grudnia 2008 roku.

W Zgromadzeniu Siostra Joanna wielokrotnie pełniła posługę przełożonej lokalnej. Należąc do wspólnoty zakonnej w Białymstoku w latach 1978-1983 była referentką zakonną w Archidiecezji w Białymstoku. Przez krótki czas pracowała też w Sekretariacie Kurii Archidiecezjalnej w Białymstoku.

Od 2001 roku aż do śmierci Siostra Joanna należała do wspólnoty zakonnej w Komorowie. Przez sześć lat była radną generalną. W ostatnich czterech latach swego życia doświadczała choroby nowotworowej, która była ostateczną przyczyną jej śmierci. Z tą egzystencjalnie trudną rzeczywistością Siostra Joanna zmierzała się pokornie poddana planom Bożym i ze wzrokiem wiary utkwionym w Najświętsze Serce Jezusa i w bliskości Niepokalanej Matki Maryi. Z doczesnym życiem rozstała się w obecności wspierających ją wspólną modlitwą sióstr i spowiednika.

Pogrzeb śp. Siostry Joanny odbył się w Komorowie k. Pruszkowa w dniu 20 grudnia 2017 roku. W całym jej życiu niech Bóg będzie uwielbiony, z którym każdego dnia pragnęła być coraz głębiej zjednoczona.

s. Weronika Mackiewicz
przełożona generalna