Profesorowie Politechniki Świętokrzyskiej na modlitwie w Sanktuarium Świętego Krzyża

6 listopada, w niedzielne popołudnie w naszym świętokrzyskim sanktuarium pod przewodnictwem świętokrzyskiego opata o. Zygfryda Wiechy OMI, profesorowie, studenci i pracownicy Politechniki Świętokrzyskiej na czele z Rektorem uczelni Stanisławem Adamczakiem, modlili się w intencji swojej uczelni. W czasie Eucharystii oprawę muzyczną pełnił chór uczelni pod dyrekcją Pani Małgorzaty Barszcz.

Dwa lata temu w pierwszą niedzielę listopada, została podpisana umowa pomiędzy świętokrzyskim opactwem a Politechniką w Kielcach o wzajemnej współpracy.

W nawiązaniu do dzisiejszej niedzielnej liturgii słowa ojciec Opat podkreślił, że nie można, na co dzień żyć bez mądrości, której źródłem jest Stwórca. Każdy z nas został obdarzony szczególnymi talentami. Profesorowie i wykładowcy przekazują wiedzę, dzielą się swoim doświadczeniem, ale także muszą pamiętać, że ich zadaniem i powołaniem jest przekazywanie i uczenie mądrości oraz wartości, które swe źródło mają w chrześcijaństwie.

Na zakończenie Eucharystii zabrał głos Rektor uczelni Pan Stanisław Adamczak: Dwa lata temu podpisaliśmy umowę o współpracy ze świętokrzyskim opactwem. Jak wiemy jest to wyjątkowa i niespotykana umowa w sakli naszego kraju. Podkreśla ona potrzebę udziału naszej uczelni w realizacji zadań związanych z rewitalizacją zabudowań świętokrzyskiego opactwa, szczególnie północnego skrzydła i wieży kościelnej. Jesteśmy wdzięczni Ojcu Opatowi Zygfrydowi za duchowe wspieranie naszej uczelni.

Po Eucharystii w obrazie multimedialnym została przedstawiona dotychczasowa współpraca Politechniki Świętokrzyskiej i świętokrzyskiego opactwa. Przez minione lata studenci pod opieką wykładowców wykonali inwentaryzację pomieszczeń mieszkalnych klasztoru oraz klasztornego strychu, co przyczyniło się do opracowania projektów budowlanych, jakie mają rozpocząć się w naszym klasztorze jeszcze w tym roku. Jeden z wykładowców Politechniki nadzoruje przez cały czas prace związane z elektrycznością świętokrzyskiego zabytku. Zaangażowanie świętokrzyskiej uczelni technicznej dotyczy także odnowienia wschodniej fasady kościoła i klasztoru oraz odbudowania kościelnej wieży.

Za: www.swietykrzyz.pl